ކ. މާލެ
|
10 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 08:12
މާވެޔޮމަގުގައި ހުރި ގެޔެއްގައި އަލިފާން ރޯވެފައި
މާވެޔޮމަގުގައި ހުރި ގެޔެއްގައި އަލިފާން ރޯވެފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ - އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ
 
އަލިފާން ރޯވެގެން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު 12:30ހާއިރު
 
އެއިމާރާތުގެ މަތީ ފަންގިފިލާގައި ދިރިއުޅެނީ ކިހާ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ކަމެއް ޔަގީނެއް ނޫން
 
އެތަނުން 14 މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފައިވޭ

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމު 12:30ހާއިރު އަލިފާން ރޯވި މ. ނިރުފެހިގޭގައި ދިރިއުޅެމުން އައި މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 10 މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން މިކަމާއި ގުޅިގެން ބުނެފައިވަނީ އެގޭގައި ދިރިއުޅުނު މީހުންގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ އަލިފާން ރޯވިފަހުން އެމީހުންގެ ތެރެއިން 9 މީހުން މަދު ކަމަށެވެ.

އަލިފާން ރޯވި ގޭގެ ތެރެއިން މަރުވެފައިވާ 4 މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު މޯޗަރީއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. މިހާތަނަށް އެތަނުން 14 މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އަލިފާން ރޯވެގެން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު 12:30 ހާއިރުކަމަށެވެ. ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމު 3:56 ހާއިރު އަލިފާނުގެ 90 އިންސައްތަ ކޮންޓްރޯލްކުރެވިފައިވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އިމާރާތުން އެއްކޮށް އަލިފާން ނިއްވާލެވުނީ ފަތިހު 4:34 ހާއިރުއެވެ.

ރޯވީ މާފަންނު އިސްކަންދަރު މަގާއި ކޯރުކެނޑި މަގު ގުޅޭ ހިސާބުގައި ހުރި މ. ނިރުފެހި ކިޔާ ގެއެއްގެ އެންމެ ތިރީ ފަންގިފިލާގައި ހުރި ގަރާޖެއްގައެވެ. ތިރީގައި ހުރި ގަރާޖުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު އެއިމާރާތަށް ފެތުރިގެންދިޔައެވެ. މިހާދިސާގައި އެއިމާރާތުގައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރޯވެ އަނދާފައެވެ. އެއިމާރާތުގެ މަތީގައި ބިދޭސީން ދިރިއުޅެމުން އަންނައިރު އުޅެމުން އަންނަނީ ކިހާ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ކަމެއް ޔަގީނެއް ނޫނެވެ.

މިހާދިސާއާ ގުޅިގެން ކައިރީ ހުރި ގެތަކުން މީހުން ހުސްކޮށްފައިވެއެވެ. ކައިރި އިމާރާތްތަކަށްވެސް އަލިފާނުގެ އަސަރުކޮށްފައިވެއެވެ. ދުމުގެ އަސަރު މީހުންނަށްކޮށްގެން ބައެއް މީހުންނަށް ފަރުވާދީފައިވެއެވެ. ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެ ސަރަހައްދުގައި ނެޝެނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
25%
0%
0%
25%
ކޮމެންޓް