ކ. މާލެ
|
6 ނޮވެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 19:41
ގަބްރިއެލް މާޓިނެލީ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ
ގަބްރިއެލް މާޓިނެލީ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
އާޓެޓާގެ ތާރީޚީ މެޗުގައި ޗެލްސީ ބަލިކޮށް އާސެނަލް އަލުން އެއްވަނައަށް!
 
އާސެނަލް ތާވަލްގެ އެއްވަނާގައި އޮތީ ދެ ޕޮއިންޓްގެ ލީޑަކާއެކު

އާސެނަލްގެ ކޯޗުގެ ގޮތުގައި އާޓެޓާ ނުކުތް ތާރީޚީ މެޗުގައި ޗެލްސީ ބަލިކޮށް, ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނައަށް އަލުން ޓީމް ގެންގޮސްދީފިއެވެ.

ޗެލްސީ އަތުން 1-0ން މޮޅުވި މެޗަކީ އާސެނަލްގެ ކޯޗުކަމުގައި އާޓެޓާ ނުކުތް 150 ވަނަ މެޗެވެ. އާޓެޓާ ވަނީ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައިވެސް އާސެނަލްއަށް 150 މެޗު ކުޅެފައެވެ. އެހެންކަމުން މި މެޗު ވީ ތާރީޚީ މެޗަކަށެވެ. މެޗުން މޮޅުވުމުން އާސެނަލް ވަނީ އަލުން ތާވަލްގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލާފައެވެ. އެއީ 13 މެޗުން 34 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ދެވަނާގައި އޮތީ 13 މެޗުން 32 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. މެޗުން އާސެނަލް މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު 63 ވަނަ މިނިޓްގައި ޖެހީ ގަބްރިއެލް މާޓިނޭލީއެވެ.

Advertisement

މިއީ އާސެނަލްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އޮބަމަޔަން އެ ކްލަބް ދޫކޮށްލިފަހުން އެޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުތް ފުރަތަމަ މެޗެވެ. އާސެނަލް ދޫކޮށް ބާސާއަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު މިސީޒަންގައި އެނބުރި ޕްރިމިއަރ ލީގަށް ބަދަލުވީ ޗެލްސީއަށެވެ. މިމޮޅާއެކު އާސެނަލްއިން އެމީހުންގެ ރަނގަޅު ފޯމް އަންނަނީ ދަމަހައްޓަމުންނެވެ. އެއްވަނާގައި އޮތީ ދެ ޕޮއިންޓްގެ ލީޑަކާއެކުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
25%
25%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް