ކ. މާލެ
|
30 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އާދީއްތަ 14:24
ފީފާގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
ފީފާގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
ޓްވީޓަރ
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ޓިއުނީޝިއާ ވޯލްޑް ކަޕުން ސަސްޕެންޑުކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ފީފާ އިން ދީފި
ފީފާ އިން ޓިއުނީޝިއާ އަށް އިންޒާރު ދީފައިވަނީ އެ ޤައުމުގެ ފުޓުބޯޅައިގެ ޤަވާއިދުތައް އޮތީ ފީފާގެ އުސޫލާ ޚިލާފަށްކަަމަށްވާތީ

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުން ޓިއުނީޝިއާ ސަސްޕެންޑުކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ) އިން ދީފިއެވެ.

ވޯލްޑް ކަޕް ފެށެން މަސް ދުވަހަށްވުރެ ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ފީފާ އިން ޓިއުނީޝިއާ އަށް އިންޒާރު ދީފައިވަނީ އެ ޤައުމުގެ ފުޓުބޯޅައިގެ ޤަވާއިދުތައް އޮތީ ފީފާގެ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަަމަށްވާތީއެވެ. ފީފާ އިން އިންޒާރު ދީ ޓިއުނީޝިއާގެ ފުޓުބޯޅަ އިދާރާ އަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ވަނީ އެކަން ކަމުގެ ތަފްސީލު ވެސް ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

ފީފާ އިން ޓިއުނީޝިއާ ސަސްޕެންޑުކޮށްފިނަމަ މުބާރާތުން އިތުރު ޓީމަކަށް ޖާގަ ލިބޭނެއެވެ. ފީފާގެ ޤާވާއިދު ބުނާ ގޮތުން މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ޖާގަ ލިބޭނީ މުބާރާތަށް ކޮލިފައި ނުވާ ޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން ރޭންކިން އެންމެ މަތި ޓީމަކަށެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ ހާލަތެއްގައި މުބާރާތުން ޖާގަ ލިބޭނީ އިޓަލީއަށެވެ. އެންމެ ފަހުގެ ޔޫރޯ ޗެމްޕިއަންކަން ވެސް ހޯދާފައިވާ އިޓަލީ އޮތޯ ފީފާ ރޭންކިންގެ ހަ ވަނައިގައެވެ.

ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ފަށާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ޓިއުނީޝިއާ އޮތީ ގްރޫޕް ޑީގައެވެ. އެ ގްރޫޕްގައި އޮތީ ފްރާންސް، އޮސްޓްރޭލިއާ، ޑެންމާކު އަދި ޓިއުނީޝިއާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް