ކ. މާލެ
|
28 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހުކުރު 15:46
ހއ. މުރައިދޫ ބަނދަރު
ހއ. މުރައިދޫ ބަނދަރު
އެމްޓީސީސީ
މުރައިދޫ ބަނދަރުގެ މަސަައްކަތް
މުރައިދޫ ބަނދަރުގެ ބޮޑު ބައި މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި
 
މިއީ 36 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް
 
ބަނދަރުގެ 60 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި

ހއ. މުރައިދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތުގެ 60 އިންސައްތަ ނިމިއްޖެއެވެ.

މި މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)އިން ބުނީ މުރައިދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ހާބަރު ޕޭވްމަންޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އައު ހާބަރ ޕޭވްމަންޓް މަސައްއަތުގެ 95 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، 212 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި އެއްގަމުތޮށި ލުމާއި، 407 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ބޭރުތޮށި ލުމާއި، 107 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ބޭރުތޮށި މަރާމާތު ކުރުމާއި، 105 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމާއި، 50 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ގްރޮއިންސް ޖެހުމާއި، ބަނދަރާއި ނެރު ފުންކުރުމާއި، ރޭމްޕެއް ހެދުމާއި، ވޯރކްވޭ ބްރިޖެއް ހެދުމާއި، ނެރުބައްތިއާއި ބަނދަރު ބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ.

މިއީ 36.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް