ކ. މާލެ
|
27 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 19:36
ޕީއެސްވީއާއި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ޕީއެސްވީގެ ސަޕޯޓަރުން
ޕީއެސްވީއާއި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ޕީއެސްވީގެ ސަޕޯޓަރުން
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ
ޕީއެސްވީއަށް ޔުއެފާއިން އަދަބުދީފި!
ޔުއެފާއިން ވަނީ ޕީއެސްވީ 40،000 ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައި
އަދަބުދިނީ ޕީއެސްވީގެ ސަޕޯޓަރުން ކުޅިވަރުގެ ރޫހާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރުމުން

އިދިކޮޅު ޓީމުގެ ސްޓޭޑިއަމަށް ގެއްލުން ދިނުމުން ޕީއެސްވީ އެންދޯވެންއަށް ޔުއެފާއިން އަދަބުދީފިއެވެ.

ޕީއެސްވީއަށް އަދަބުދިނީ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި އާސެނަލްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ޕީއެސްވީގެ ސަޕޯޓަރުން ކުޅިވަރުގެ ރޫހާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރުމުންނެވެ. އާސެނަލް އަތުން 1-0ން ޕީއެސްވީ ބަލިވި މި މެޗުގައި ޕީއެސްވީގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ އާސެނަލް ސްޓޭޑިއަމްގެ ގޮނޑިބަރިތަކަށް ގެއްލުން ދީފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އާސެނަލްގެ ސަޕޯޓަރުންނާ ދިމާއަށް ފްލެއަރ ރޯކޮށްފައި އުކިއެވެ.

މި މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ޔުއެފާއިން ވަނީ އެންމެ އަވަހަށް ޕީއެސްވީ ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅޭ މެޗަށް އެޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ދަނޑަށް ނުވަދެވޭގޮތަށް ނިންމާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޔުއެފާއިން ވަނީ ޕީއެސްވީ 40،000 ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައެވެ. މި ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް ޕީއެސްވީން ކުރިއަށް އޮތް 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އާސެނަލްއާ މަޝްވަރާކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ޕީއެސްވީ އެންމެ އަވަހަށް ރަށުން ބޭރުގައި މެޗެއް ކުޅުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައި އޮތީ އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި މެޗުގައި ޕީއެސްވީގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ދަނޑަކަށް ނުވަދެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 14 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް