ކ. މާލެ
|
25 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އަންގާރަ 14:31
ޕާކިސްތާނުގެ "އަލް ގަމަރު" ބްރޭންޑުގެ "ގޯލްޑް ޕްރީމިއަމް އެރޯމެޓިކް ވައިޓް ބާސްމަޓީ ރައިސް"
ޕާކިސްތާނުގެ "އަލް ގަމަރު" ބްރޭންޑުގެ "ގޯލްޑް ޕްރީމިއަމް އެރޯމެޓިކް ވައިޓް ބާސްމަޓީ ރައިސް"
ބްލޭޒަން
މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ހަނޑު ވިއްކުން
މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ހަނޑުލެއް ތާރީހު އޮޅުވާލައިގެން ވިއްކާތީ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ
 
ހަނޑޫ ޕެކެޓުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ވިއްކަމުން ދިޔައީ އޭގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީހު ހުންނަ ތަނުގެ މަތީގައި ސްޓިކާއެއް ހަރުކޮށް، ތާރީހަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން
 
ޕާކިސްތާނުގެ "އަލް ގަމަރު" ބްރޭންޑުގެ "ގޯލްޑް ޕްރީމިއަމް އެރޯމެޓިކް ވައިޓް ބާސްމަޓީ ރައިސް"ގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ފަސް ކިލޯގެ ޕެކެޓުތަކެއް މުއްދަތު ހަމަނުވާކަމަށް ބުނެ ވިއްކަމުންދޭ

ބާސްމަތީ ހަނޑުލުގެ ބާވަތެއްގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަނިކޮށް، މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީހު ބަދަލުކޮށްގެން ވިއްކަމުންދާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އިދާރާ އިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ޕާކިސްތާނުގެ "އަލް ގަމަރު" ބްރޭންޑުގެ "ގޯލްޑް ޕްރީމިއަމް އެރޯމެޓިކް ވައިޓް ބާސްމަޓީ ރައިސް"ގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ފަސް ކިލޯގެ ޕެކެޓުތަކެއް، މުއްދަތު ހަމަވެފައި ނުވާ ކަމަށް ދައްކަން މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީހު ބަދަލުކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ވިއްކަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެމްއެފްޑީއޭ އިން ބުނީ އެ ހަނޑޫ ޕެކެޓުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ވިއްކަމުން ދިޔައީ އޭގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީހު ހުންނަ ތަނުގެ މަތީގައި ސްޓިކާއެއް ހަރުކޮށް، ތާރީހަށް ބަދަލު ގެނެސްގެންނެވެ.

Advertisement

"މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ކާބޯތަކެތި ވިއްކުމަކީ އޭގެ ސަބަބުން ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ފެންވަރު ގެއްލި އާންމު ސިއްހަތަށް ނުރައްކާ ވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމެކެވެ،" ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީހު ބަދަލުކޮށްގެން ކާބޯތަކެތި އެތެރެ ނުކުރުމަށާއި ނުވިއްކުމަށް އެމްއެފްޑީއޭ އިން ވަނީ އެދިފައެވެ. އެފަދަ ތަކެތި ބޭނުން ނުކުރުމަށްވެސް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
25 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އަންގާރަ 19:48
މިސްޓަރ ޓިނޭ
އަޖައިބު. ތި އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ބަޔަކުވެސް އެނގެން ޖެހޭ.