ކ. މާލެ
|
25 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އަންގާރަ 02:14
ސަޅި ކުއާޓާލީ
ސަޅި ކުއާޓާލީ
ދިރާގު
ސަޅި ކުއާޓާލީ
ދިރާގުގެ "ސަޅި ކުއާޓާލީ" އިން ކޮންމެ ދުވަހަކު 6ޖިބީ ޑޭޓާ
 
މި ޕްލޭން ނަގައިގެން ދިރާގު ނަންބަރުތަކަށް ހިލޭ ގުޅޭނެ
 
1100 ރުފިޔާއަށް ޖުމްލަ 540ޖީބީގެ ޑޭޓާ ލިބޭނެ

ދިރާގުގެ އައު "ސަޅި ކުއާޓާލީ" އެޑް-އޮން އާ އެކު ދިރާގު ސަޅި ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް 3 މަސްދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 6ޖީބީ ޑެއިލީ ޑޭޓާ ލިބޭނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ކަސްޓަމަރުންނަށް މިހާރު އެންމެ 1100 ރުފިޔާއަށް ޖުމްލަ 540ޖީބީގެ ޑޭޓާ ލިބޭނެއެވެ.

"ސަޅި ކުއާޓާލީ" އެޑް-އޮން ސަޅި ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިރާގު އެޕް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ 343 އަށް "S1GB90" ޖަހާފައި އެސްއެމްއެސްއެއް ކޮށްލައިގެން އެކްޓިވޭޓްކޮށްލެވޭނެކަމަށް ދިރާގުން ބުނެއެވެ.

ސަޅި ޕްރީޕެއިޑް ޕްލޭނަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ރިފްރެޝްކުރެވޭ ޑެއިލީ ޑޭޓާ އެލަވަންސްގެ އަދަދާއި ވެލިޑިޓީ އިޚްތިޔާރު ކުރެވޭގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ޕްލޭނެކެވެ. އަދި މި ޕްލޭން ނަގައިގެން ދިރާގުގެ ހުރިހާ ނަމްބަރަކަށް ވެސް އަންލިމިޓެޑްކޮށް ހިލޭ ގުޅާލެވޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް