ކ. މާލެ
|
24 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޯމަ 15:37
މާލޭ މަޖީދީ މަގު
މާލޭ މަޖީދީ މަގު
އިދުހާމް ނަޢީމް
ކޮވިޑް-19، ރާއްޖޭގެ ހާލަތު
ފާއިތުވި ހަފުތާގައި ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވީ 86 މީހުން
 
މާލެ ސަރަހައްދުން 51 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވޭ
 
308 މީހުން ވަނީ މިބަލީގައި ނިޔާވެފައި

ފާއިތުވި ހަފުތާގައި ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވީ 86 މީހުންކަމަށް، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

Advertisement

އޮކްޓޯބަރ 16ން އޮކްޓޯބަރ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު އެޗްޕީއޭއިން އާންމުކޮށްފައިވާއިރު، މި މުއްދަތުގައި މާލެ ސަރަހައްދުން 51 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެއެވެ. އަތޮޅުތަކުން އެކަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު އެހެނިހެން ހިސާބުތަކުން 235 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެއެވެ. މިމުއްދަތުގައި ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ހޯދާފައިވަނީ 11 މީހުންނެވެ.

މިއާއެކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 185،280ށް އަރާފައެވެ. އަދި 308 މީހުން ވަނީ މިބަލީގައި ނިޔާވެފައެވެ.

އޭގެ ކުރީ ހަފުތާގައި ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 69 މީހުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް