ކ. މާލެ
|
23 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އާދީއްތަ 07:13
އުރީދޫގެ ސީއީއޯ
އުރީދޫގެ ސީއީއޯ
އުރީދޫ
އުރީދޫ ފުޓުބޯޅަ ފޯރި ކެމްޕޭން
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗެއް ލައިވްކޮށް ބަލާލަން އުރީދޫ އިން ހުޅުވާލި ފުރުސަތު މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެ
 
ހަތަރު މީހަކަށް ގަތަރުގައި ސެމީ ފައިނަލް މެޗެއް ލައިވްކޮށް ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ
 
އުރީދޫގެ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމުން އޮޓަމެޓިކުން ލަކީޑްރޯގައި ބައިވެރިވެވޭނެ
 
ލަކީޑްރޯގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މި މަހުގެ ނިޔަލަށް އުރީދޫގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ކަސްޓަމަރުންނަށް

އުރީދޫ ފުޓްބޯޅަ ފޯރީ ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ވޯލްޑް ކަޕް ސެމީ ފައިނަލް މެޗެއް ލައިވްކޮށް ބަލާލަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތު މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެއެވެ.

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ވަނީ މި ކެމްޕޭންގެ ދަށުން ސެމީ ފައިނަލް މެޗެއް ބެލުމަށް ގަތަރަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ހަތަރު ފަރާތަކަށް ދޭން ނިންމާފައެވެ. އޮގަސްޓް މަހު އިއުލާން ކުރި މި ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން ލަކީޑްރޯގައި ބައިވެރިވެވޭނީ 31 އޮކްޓޯބަރުގެ ނިޔަލަށެވެ.

މިހާރުގެ ކަސްޓަމަރުންނާއި އަދި އަލަށް ގުޅޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވެސް މިލަކީޑްރޯގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް އުރީދޫ އިން ބުނެފައިވެއެވެ. މި ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން ގަތަރުގެ ދަތުރުގެ އިތުރުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު 10 ނަސީބުވެރިން ވެސް ދަނީ ހޮވަމުންނެވެ. ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ހޮވާ ނަސީބުވެރިންނަށް އުރީދޫ އިން އަންނަނީ ސެމްސަންގ ގެލެކްސީ ބަޑްސް އާއި އެއާޕޯޑްސް އާއި އެއާޓެގްސް ފަދަ އަގުހުރި އިނާމުތައް ދެމުންނެވެ.

އޮކްޓޯބަރު މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ސުޕަރނެޓް އަދި ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނާއި، ޕްރީޕެއިޑް ރީޗާޖް ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނާއި، އުރީދޫ ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުމާއި، އާ ޕްލޭނަކަށް އަޕްގްރޭޑް ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނާއި، މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ޝޮޕިން ކުރާ ފަރާތްތައް އަދި އެމް-ފައިސާގެ ހިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުން ވެސް އޮޓޮމެޓިކުން މި ލަކީ ޑްރޯގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެއެވެ.

މުޅި ރާއްޖެއަށް 4ޖީ ޕްލަސް ނެޓްވޯކް ކަވަރޭޖްގެ އިތުރުން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ދާދި ފަހުން ވަނީ މާލެ، ހުޅުމާލެ ފޭސް 1، ވިލިނގިލި އަދި ހުޅުލެ ހިމެނޭ ގޮތަށް 5ޖީ ކަވަރޭޖް ފުޅާކޮށް، އާބާދީގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް އުރީދޫ 5ޖީގެ ހަލުވި ސްޕީޑް ލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދީފައެވެ.

ފެންވަރު ރަނގަޅު އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ހެޔޮ އަގުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ދަށުން، އުރީދޫއިން 2021 ވަނަ އަހަރު ޕްރީޕެއިޑް، ޕޯސްޓްޕެއިޑް އަދި ބްރޯޑްބޭންޑް ޕްލޭންތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، މާކެޓުގައި ހުރި އެންމެ ރަނގަޅު ޕްލޭންތަކަށް ވަނީ އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދީފައެވެ. މިހާރުގެ ޕޯޓްފޯލިއޯގައި އުރީދޫ ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް 60 އިންސައްތަ ބޮޑެތި ޑޭޓާ އެލަވަންސް، ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕްލޭންތަކުގެ 30 އިންސައްތަ އިތުރު ޑޭޓާ އަދި ފަސޭހާ ބްރޯޑްބޭންޑް ޕްލޭންތަކަށް 25 އިންސައްތަ އިތުރު ޑޭޓާ ފޯރުކޮށްދީ، މުޅިއަކު 40 އިންސައްތައާއި ހަމައަށް އަގުތަށް ވަނީ ލުއިކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ކުންފުނީގެ ފައިބަރ ސުޕަނެޓް ބްރޯޑްބޭންޑް ޕްލޭންތަކަށް ވެސް ވަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން އާ ހަތަރު ޕްލޭނެއް ތައާރަފްކޮށް 100 އިންސައްތައަށް ޑޭޓާ އެލަވަންސް އިތުރުކޮށް ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންލިމިޓެޑް ޑޭޓާ ރޯލްއޯވާގެ ހިދުމަތް ވެސް އުރީދޫއިން ވަނީ ދޭން ފަށާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް