ކ. މާލެ
|
22 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 10:35
ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު
ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު
ރާއްޖެއެމްވީ
މަދިރި އާލާވާ ތަންތަން ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް
ހުޅުމާލެ އަކީ ސާފު ރައްކާތެރިތަނަކަށް ހެދުމަށް ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކުރުން މުހިންމު: ނިޔާޒް
 
ހުޅުމާލެއަކީ ސާފު ރައްކާތެރިތަނަކަށް ހެދުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަަމަށް ނިޔާޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި
 
"ޑެންގީ އިޖާބަ" ޕްރޮގްރާމް ފަދަ އިތުރު ޕްރޮގްރާމްތައް ބޭއްވުން މުހިންމު

ހުޅުމާލެ އަކީ ސާފު ރައްކާތެރިތަނަކަށް ހެދުމަށް ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކުރުން މުހިންމު ކަމަށް ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ހުރި މަދިރި އާލާވާ ތަންތަން ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮގްރާމް "ޑެންގީ އިޖާބަ" ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު "ރާއްޖެޓީވީ" އަށް ދެއްވި ބަސްތީގަތުމެއްގައި ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ މިފަދަ މުހިންމު މަސައްކަތްތަަކީ އެންމެ ދުަވަހަކު ކުރުމަށް ފަހު ނުކޮށް ދޫކޮށްލެވޭ ވަރަށް ވުރެ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކަަމަށެވެ. ނިޔާޒް ވަނީ ހުޅުމާލޭގެ ފޭސް އެކެއްގެ އާބާދީ 50،000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާ އިރު ފޭސް ދޭއްގައި 30،000 އަށް އަރާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެހެންކަމުން ހުޅުމާލެ އަކީ އާބާދީ ބާރުމިނުގައި އިތުރުވަމުން އަންނަ ތަނަކަށް ވާއިރު އެ ތަނަކީ ސާފު ރައްކާތެރިތަނަކަށް ހެދުމަކީ އާއްމު ސިއްހަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކާ ނުހަނު މުހިންމުކަމެއް ކަަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ މަގްސަދު ހާސިލްކުރުމަށްޓަކާ އެޗްޑީސީ އިން ވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭކަމަށް ނިޔާޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތުގައި 500 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މިއީ ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގައި ޑެންގޫ ހުން ފެތުރުން އިތުރުވެފައި ވާތީ މަދިރި އާލާވާ ގޮތަށް ހުރި ތަންތަން ނައްތާލުމުގެ މަގްސަދުގައި ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަަކުގެ ތެެރެއިން ހަރަކާތެކެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް މިފަދަ އިތުރު ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާކަން އެޗްޑީސީއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް