ކ. މާލެ
|
21 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހުކުރު 17:07
ރިހި މެޑަލް ހޯދި ރާއްޖެގެ މުހައްމަދު ޝުއާއު
ރިހި މެޑަލް ހޯދި ރާއްޖެގެ މުހައްމަދު ޝުއާއު
ރާއްޖެއެމްވީ
ޝޭޚް ރަސޭލް ގްރޭންޑް މާސްޓަރ ޗެސް ޓޯނަމެންޓް
ޝޭޚް ރަސޭލް ގްރޭންޑް މާސްޓަރ ޗެސް ޓޯނަމެންޓްގައި ރާއްޖޭގެ ޝުއާއުއަށް ރިހި މެޑަލް
 
މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ ފަސް ކުޅުންތެރިން

ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޝޭޚް ރަސޭލް ގްރޭންޑް މާސްޓަރ ޗެސް ޓޯނަމެންޓްގެ ބޯޑް ޕްރައިޒް އިން ބޯޑް އެކަކުން ދެވަނަ ރާއްޖޭގެ މުހައްމަދު ޝުއާއު ހޯދައިފިއެވެ.

ހަ ގައުމެއްގެ ކުޅުންތެރިން ވާދަކުރި މި މުބާރާތް ނިމުނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. ޝުއާއު ރިހި މެޑަލް ހޯދިއިރު މިބައިގެ އެއްވަނަ ހޯދީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ގްރޭންޑް މާސްޓަރއެކެވެ. ތިން ގްރޭންޑް މާސްޓަރުން ވާދަކުރި މި މުބާރާތުން މިފަދަ އިނާމެއް ލިބުން އެއީ ރާއްޖޭގެ ޗެސްއަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއްގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް ޗެސް އެސޯސިއޭޝަނުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

Advertisement

މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ ފަސް ކުޅުންތެރިންނެވެ. ރާއްޖޭގެ އިތުރުން މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވީ ޕާކިސްތާން, ސްރީލަންކާ, ބޫޓާން, ނޭޕާލް އަދި ބަންގްލަދޭޝްއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގެ ޓީމަށް އެއް ހަފުތާގެ ގްރޭންޑް-މާސްޓަރސް ޓްރޭނިންގގެ ފުރުސަތުވެސް، މޯލްޑިވްސް ޗެސް އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ހޯދައިދީފައެވެ. ގްރޭންޑް-މާސްޓަރ ޓްރޭނިންގއަކީ ޗެސްގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ޓްރޭނަރުން ކައިރިން ހޯދާ ތަމްރީނުތަކަށް ދެވިފައިވާނަމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް