ކ. މާލެ
|
21 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހުކުރު 15:06
ޝާކާ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު
ޝާކާ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގު
އާސެނަލްގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރު ޔަޤީންކޮށްފި
 
އާސެނަލް ވަނީ 4 މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފަ

އާސެނަލްގެ ސައްތައިން ސައްތަ ރެކޯޑް ދެމެހެއްޓުމާއެކު, ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ޔަޤީންކޮށްފިއެވެ.

އާސެނަލް ދެވަނަ ބުރު ޔަޤީންކުރީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ނެދަލެންޑްސްގެ ޕީއެސްވީ އެއިންދޯވަން އަތުން 1-0 ން މޮޅުވެގެންނެވެ. މިމޮޅާއެކު އާސެނަލް ގްރޫޕްގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ ހަތަރު މެޗުންވެސް މޮޅުވެ 12 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް ޕީއެސްވީގެ މައްޗަށް ފަސް ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް އެބައޮތެވެ. މިދެތީމް ދެވަނަ ލެގުގައި ޕީއެސްވީގެ ދަނޑުގައި ކުޅޭ މެޗުން ޕޮއިންޓެއް ހޯދިޔަސް އާސެނަލްއަށް ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ލިބޭނެއެވެ.

Advertisement

މެޗުގައި އާސެނަލްގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު, އަދި މެޗުން މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހީ ޝާކާއެވެ. އާސެނަލްގެ މިމޮޅަކީ މިސީޒަންގައި ވިދިވިދިގެން އާސެނަލް ހޯދި އަށްވަނަ މޮޅެވެ. ޕީއެސްވީ ކުޅެމުން ދަނީ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ރޫޑް ވެން ނިސްޓަރޯއީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް