ކ. މާލެ
|
19 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުދަ 13:14
މިޔަންމާގެ މައި ޖަލުގައި އެއްޗެއް ގޮވައި 8 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައި
މިޔަންމާގެ މައި ޖަލުގައި އެއްޗެއް ގޮވައި 8 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައި
މިޔަންމާގެ މައި ޖަލުގައި އެއްޗެއް ގޮވުން
މިޔަންމާގެ މައި ޖަލުގައި އެއްޗެއް ގޮވައި 8 މީހުން މަރުވެއްޖެ
 
ގޮވާފައި ވަނީ ސީދާ ކޮންއެއްޗެއްކަން ސާފު ނުވާކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ
 
މިހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޖަލުގެ ތިން އޮފިޝަލުންނާއި އެވަގުތު ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކޮށްގެން އުޅުނު ފަސް މީހުން
 
ޖަލުގައި ހިނގި މިހާދިސާގައި 13 މީހަކަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ލިބިފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތުލިބޭ

މިޔަންމާގެ މައި ޖަލުގައި އެއްޗެއް ގޮވައި 8 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ބުދަ ދުވަހު މިޔަންމާގެ އެންމެ ބޮޑު ޖަލުކަމަށްވާ ޔަންގޮންސް ކޮލޮނިއަލް-އީރާ އިންސެއިން ޕްރިސަންގައި އެގައުމުގެ ގަޑިން 09:40 ގައި ދެ ގޮވުމެއް ވަނީ ގޮވާފައެވެ.

ގޮވާފައި ވަނީ ސީދާ ކޮންއެއްޗެއްކަން ސާފު ނުވާކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާއިރު، މި އެއްޗެހި ގޮވާފައި ވަނީ ޖަލުގެ ޕާރުސަލްތަކާ ހަވާލުވާ ފެސިލިޓީގެ ކައުންޓަރުގައެވެ.

މިހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޖަލުގެ ތިން އޮފިޝަލުންނާއި އެވަގުތު ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކޮށްގެން އުޅުނު ފަސް މީހުން ކަމަށް މިޔަންމާގެ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

ހާދިސާ ހިނގިތާ ކުޑަވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ފުލުހުން ވަނީ އެސަރަހައްދަށް ގޮސްފައެވެ.

ޖަލުގައި ހިނގި މިހާދިސާގައި 13 މީހަކަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ލިބިފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތުލިބެއެވެ. ސީރިއަސް އަނިޔާތައް ލިބުނު މީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، އަނިޔާ ލިބުނު ބައެއް މީހުންނަށް ޖަލުގައި ވެސް ވަނީ ފަރުވާދީފައެވެ.

މިހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން މިޔަންމާގެ އަސްކަރީ ސަރުކާރުގެ ބަހެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ހާދިސާ ހިނގި މި ޖަލަކީ މިޔަންމާގެ އެތައް ހާސް ސިޔާސީ ކުށްވެރިންނެއް ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ޖަލެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް