ކ. މާލެ
|
18 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އަންގާރަ 07:35
އެންމެ މޮޅު ކީޕަރުގެ އެވޯޑު ހޯދި ކޯޓުއާ
އެންމެ މޮޅު ކީޕަރުގެ އެވޯޑު ހޯދި ކޯޓުއާ
ރޮއިޓާސް
ބެލެންޑޯ އެވޯޑު
ބެލެންޑޯ އެވޯޑުގެ ގަދަ ތިނެއްގައި ކޯޓުއާ ނުހިމެނުމުން ކަސިޔަސް ފާޑު ކިޔައިފި
 
ކަސިޔަސް ވަނީ އެވޯޑު ދިނުމުގައި ބަލާ ކަންކަން އަދިވެސް އޭނާ އަށް ނުވިސްނޭ ކަމަށް ބުނެފައި

ބެލެންޑޯ އެވޯޑުގެ ގަދަ ތިނެއްގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ބެލްޖިއަމް ގޯލް ކީޕަރު ތިބައޫ ކޯޓުއާ ނުހިމެނުމުން ކުރީގެ މަޝްހޫރު ކީޕަރު އިކާ ކަސިޔަސް ފާޑު ކިޔައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ފްރާންސް ފުޓުބޯޅައިން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބެލެންޑޯ އެވޯޑު ކާމިޔާބުކުރީ ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކެޕްޓަން ބެންޒެމާއެވެ. އެވޯޑުގެ ދެ ވަނަ ލިބުނީ ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސެނެގާލްގެ ސަޑިއޯ މާނޭއަށެވެ. ތިން ވަނަ ލިބުނީ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ބެލްޖިއަމް މިޑްފީލްޑަރު ކެވިން ޑިބްރޭނާއެވެ. ދެން މި އެވޯޑުގެ ގަދަ ފަހެއްގައި ހިމެނުނު ދެ ކުޅުންތެރިންނަކީ ބާސެލޯނާގެ ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީ އާއި ލިވަޕޫލްގެ މުޙައްމަދު ޞަލާޙުއެވެ.

ރެއާލްގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައިވާ ކީޕަރު ކަސިޔަސް މިހެން ބުނީ ކޯޓުއާ އަށް މަރުޙަބާ ކިޔަމުން އޭނާ ކުރި ޓުވީޓެއްގައެވެ. ބެލެންޑޯ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޯޓުއާ އަށް ވަނީ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ގޯލް ކީޕަރުގެ އެވޯޑު ލިބިފައެވެ. ކަސިޔަސްގެ ޓުވީޓުގައި އޭނާ ބުނީ ކޯޓުއާއާ މެދު އޭނާ އުފާވާ ކަމަށާއި، ކޯޓުއާ އަކީ ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު ކީޕަރު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކަސިޔަސް ބުނީ އޭނާ ދެރަވާ ސަބަބެއް ވެސް އޮތް ކަމަށެވެ. އެއީ ބެލެންޑޯ އެވޯޑުގެ ފައިނަލް ނޮމިނޭޝަން ނުވަތަ ގަދަ ތިނެއްގައި ކޯޓުއާ ނެތުމުންނެވެ. ކަސިޔަސް ވަނީ އެވޯޑު ދިނުމުގައި ބަލާ ކަންކަން އަދިވެސް އޭނާ އަށް ނުވިސްނޭ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ބެލެންޑޯ ރޭންކިންގައި ކޯޓުއާ އަށް ލިބުނީ ހަތް ވަނަ އެވެ. ނަމަވެސް ކަސިޔަސް ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި އެއީ ކޯޓުއާ އަށް ހައްގުވާ ހިސާބެއް ނޫނެވެ. މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ކޯޓުއާ ވަނީ ރެއާލާއެކު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައެވެ. އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމާއެކު ސްޕެނިޝް ލީގާއި، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލްގައި ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ކޯޓުއާ ވަނީ ނުވަ ސޭވެއް ކޮށްފައެވެ. އެ މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ ވެސް އޭނާ އެވެ.

ރެއާލުން މިދިޔަ ސީޒަންގެ ހޯދި ކާމިޔާބީތަކާއި، މި ސީޒަންގެ މިހާތަނަށް ދައްކަމުން އަންނަ މޮޅު ކުޅުމުގައި ކޯޓުއާގެ ހިއްސާ ބޮޑެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް