ކ. މާލެ
|
17 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޯމަ 15:56
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު، މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު، މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީސް
ދިޔަރެސްގެ ޚަބަރެއް ދޮގުކުރުން
ގަތަރުގެ ޝާހީ އާއިލާއަށް ރާއްޖެއިން ރަށެއް ދޭން އުޅޭކަމަށް "ދިޔަރެސް" ނޫހުގައި ވަނީ ދޮގު ޚަބަރެއް
 
ޅ. އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއް ދެއްވަން އުޅުއްވާކަމަށް މި ޚަބަރުގައި ވޭ

ގަތަރުގެ ޝާހީ އާއިލާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ރާއްޖެއިން ރަށެއް ދެއްވަން އުޅުއްވާކަމަށް ބުނެ "ދިޔަރެސް" ނޫހުގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވަނީ ދޮގު ޚަބަރެއް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

"ޤަތަރުގެ ޝާހީ އާއިލާއަށް ރައީސް ސާލިޙް ރާއްޖެއިން ރަށެއް ދެއްވަނީ" މި ސުރުޚީގައި ދިޔަރެސް ނޫހުގައި ވަނީ ޚަބަރެއް ޝާއިއުކޮށްފައެވެ. މި ޚަބަރުގައި ވާގޮތުން ޅ. ދިއްފުއްޓާއި، މައިދޫގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކުރަން ގަތަރުގެ ޝާހީ އާއިލާއަށް ދިނުމަށް ރައީސް ސާލިހު ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

Advertisement

އަދި މި ރަށްތައް އެ އާއިލާއަށް ދިނުމަށް ގަތަރުގެ ޝާހީ އާއިލާއިން އެދިލައްވާފައިވާކަމަށްވެސް މި ޚަބަރުގައިވެއެވެ. އަދި އެ ރަށްތައް ދޭން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ޚަބަރާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ މިއީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ދޮގު ޚަބަރެއް ކަމަށެވެ.

"ދިޔަރެސް" ނޫހުގައި މީގެ ކުރިން ލިޔެފައިވާ ޚަބަރުތަކެއްވެސް ރައީސް އޮފީހުން ދޮގުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ދިޔަރެސް ނޫހާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކެއް މީޑިއާ ކައުންސިލުންވެސް ބަލާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
22 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 06:44
އަހުމަދު.ޖ
ރޯ ބުހުތާނު ދޮގުތައް ހަދައިގެން ތިބެވޭބާ؟؟؟ ހައްގު އަދަބު ލިބެން ޖެހޭނެ.....
ގުޅުންހުރި
މިއުވާންގެ ސުވާލު، އިދިކޮޅަށް: ގެއްލުނު ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް ތިޔަ ވިދާޅުވަނީ ކިހިނެއްތޯ؟
އިދިކޮޅު ބައެއް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް ފަތުރާ ވާހަކަތަކަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ: މިއުވާން
ޞިއްޙީ ދާއިރާ އާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ޝަކުވާތަކަށް ބެލުމަށްފަހު މުސާރައަށް މުހިންމު ބަދަލުތަކެއް ރައީސް ގެންނަވައިފި
5 އަހަރު ވެގެންދިޔަ އިރު އިންޑިއާ ސިފައިން އަރާ ރާއްޖެ ހިފައިފިތޯ؟
އިންތިޚާބު އެއްބުރުން ކާމިޔާބުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސީލްކޮށް، ތައްގަނޑު ޖަހާނީ އައްޑޫ ސިޓީން - ރައީސް
ޖަޒީރާ ރާއްޖެ އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެއަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ކެންޑިޑޭޓު އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ރަނިންމޭޓު އިބޫއަސްލަމް
ފިނޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ހަދާނަން – ރައީސް
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގެ ޚާއްސަ މެހެމާނަކަށް، ރައީސް ސާލިހު!