ކ. މާލެ
|
16 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އާދީއްތަ 13:55
ސައޫދީ ވަލީއަހުދު އަދި ބޮޑުވަޒީރު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން
ސައޫދީ ވަލީއަހުދު އަދި ބޮޑުވަޒީރު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން
ރޮއިޓަރސް
ޔޫކްރެއިނަށް ސައޫދީ އެހީ
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއިން ޔޫކްރެއިނަށް 400 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދޭން ނިންމައިފި
 
މި އެހީ ވެގެންދާނީ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ދަތިކަން ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ލުޔަކަށް

އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި ވެދޭ އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއިން ޔޫކްރެއިނަށް 400 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސައޫދީ ސްޓޭޓް ނިއުސް އެޖެންސީ އިން ބުނެފިއެވެ. މިއެހީ ދިނުމަށް ނިންމުމާ ގުޅިން ސައޫދީ ވަލީއަހުދު އަދި ބޮޑުވަޒީރު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑޮމިރް ޒެލެންސްކީ އަށް ފޯނުން ގުޅުއްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ސައޫދީ ނޫސް އެޖެންސީ އެސްޕީއޭ ބުނެފައިވެއެވެ. މި ފޯން ކޯލުގައި ވަލީއަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ވަނީ ހަނގުރާމަ އަވަހަށް ނިންމުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތާ އަދި ހަނގުރާމަ އިތުރަށް ގޯސްވިޔަނުދިނުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިންސާނިއްޔަތަށްޓައި ފޯރުކޮށްދެވޭ އެހީގެ ޕެކޭޖުތަކުގެ ސަބަބުން، ހަނގުރާމައިގެ ދަތިކަން ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ލުއި ކަމެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން އާއެކު ބޭއްވެވި ފޯނު ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސް ޒެލެންސްކީ ވަނީ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން މިދިޔަ މަހު އައްޔަން ކުރެވުމާއި ގުޅިގެން މަރުހަބާ ދަންނަވާފައެވެ. އަދި ރަޝިޔާ އިން ޔޫކްރެއިންގެ ހަތަރު ސަރަހައްދެއް ރަޝިޔާއާ ގުޅާލުމަށް ހިންގި އަމަލު ކުށްވެރިކޮށް އދގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ބުދަ ދުވަހު ނެގި ވޯޓުގައި ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ރިޔާޟުން ވޯޓު ދީފައިވާތީ އެކަމަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ ހިމެނޭ ގޮތުން 142 ގައުމަކުން ވަނީ ރަޝިޔާގެ އަމަލު ކުށްވެރިކޮށް ވޯޓުދީފައެވެ.

ރައީސް ޒެލެންސްކީ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ހަނގުރާމައިގައި ހިފެހެއްޓިފައިވާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަވެރިން މިނިވަން ކުރުމަށް ދެގައުމު ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދެ ލީޑަރުން އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމުގައެވެ.

ރަޝިޔާގައި ހިފެހެއްޓިފައި ތިބި ހަނގުރާމައިގެ ކުށްވެރިންގެ ތެރެއިން ދިހަ މީހުންނާއި އެމެރިކާގެ ދެ ރައްޔިތުން މިދިޔަ މަހު ދޫކޮށްލާފައިވެއެވެ. މިކަމުގައި ވެސް މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން އިސް ދައުރެއް އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް