ކ. މާލެ
|
12 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުދަ 21:39
އައުންގ ސަންގ ސޫޗީ
އައުންގ ސަންގ ސޫޗީ
ވަޔަން
އައުންގ ސަންގ ސޫޗީގެ ޖަލު ހުކުމް
މިޔަންމާގެ ކުރީގެ ލީޑަރ އައުންގ ސަންގ ސޫޗީގެ މައްޗަށް އިތުރު 6 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް
 
މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 1ވަނަ ދުވަހު ސޫޗީގެ ވެރިކަން މިލިޓަރީ އިންގިލާބެއްގައި ވައްޓާލެވުނު

ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތު ހިއްޕެވުމުގެ ކުށުގައި، މިޔަންމާގެ ކުރީގެ ލީޑަރ އައުންގ ސަންގ ސޫޗީގެ މައްޗަށް އެގައުމުގެ މިލިޓަރީ ކޯޓަކުން އިތުރު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފިއެވެ. މީޑިއާވެސް ނުވައްދައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ޝަރީއަތަށްފަހު، ސޫޗީގެ ވަކީލުންނަށްވެސް ވަނީ ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރުން މަނާކޮށްފައެވެ.

މިހާރުވެސް ދިގު ޖަލުހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ސޫޗީގެ މައްޗަށް ވަނީ، މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ އަތުން ރިޝްވަތު ހިއްޕެވިކަން ސާބިތުވެ، ކޮރަޕްޝަންގެ ދެމައްސަލައެއް ސާބިތުވެ، ކޮންމެ މައްސަލައަކަށް 3 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިކަމަށް އޭއެފްޕީން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ހުކުމާއެކު އައުންސަންގ ސޫޗީގެ މައްޗަށް މިހާރު އިއްވާފައިވާ ޖަލުހުކުމުގެ ޖުމްލަ މުއްދަތު ވަނީ 26 އަހަރަށް އަރާފައެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް އަދިވެސް 18 ދައުވާއެއް އުފުލިފައި ވެއެވެ. މިހުރިހާ ދައުވާއެއް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ މުއްދަތު 190 އަހަރަށް އަރާނެއެވެ.

ނޯބެލް އިނާމުވެސް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ، އުމުރުފުޅުން 77 އަހަރުގެ އައުންގ ސަންގ ސޫޗީ ވަނީ، މިދައުވާތަކަކީ ސިޔާސީގޮތުން އޭނާ ބަލިކޮށްލުމަށްޓަކައި ކުރިއަށްގެންދާ ޝަރީއަތްތަކެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެެވެ. ބޭނުމަކީ އޭނާ ދެން ދުވަހަކުވެސް ސިޔާސީ މައިދާނަށް ވަޑައިގަތަނުދިނުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެމްނެސްޓީ އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން ވެސް ވަނީ މި ހުކުމްތަކަކީ ގަބޫލުކުރެވޭނެ ހުކުމްތަކެއް ނޫންކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މިޔަންމާގައި ގާއިމުކުރެވުނު ސޫޗީގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ވެރިކަން، ކުރު މުއްދަތެއްގެތެރޭގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 1ވަނަ ދުވަހު ވަނީ މިލިޓަރީ އިންގިލާބެއްގައި ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައެވެ. އޭގެފަހުން ކުރިއަށްދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި 2300 އެއްހާ މީހުން މަރުވެ 15 ހާހެއްހާ މީހުން ޖަލަށްލާފައިވާކަމަށް އޭއެފްޕީން ޚަބަރުދެއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް