ކ. މާލެ
|
12 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުދަ 18:50
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ޕޫޓިން، އަދި ކްރައިމިއާ ބްރިޖް ގޮވާ މަންޒަރު
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ޕޫޓިން، އަދި ކްރައިމިއާ ބްރިޖް ގޮވާ މަންޒަރު
ވަޔަން
ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިޔާއާ ކްރައިމިއާ ގުޅުވައިދޭ ބްރިޖް ގޮއްވާލި މައްސަލައިގައި ރަޝިޔާއިން 8 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
 
ކްރައިމިއާ ބްރިޖް ގޮއްވާލުމަށް 22 ހާސް ޓަނުގެ ގޮވާތަކެތި ބޭނުންކުރިކަމަށްވޭ

ރަޝިޔާއާއި ކްރައިމިއާ ގުޅުވައިދޭ ބްރިޖް ގޮއްވާލި މައްސަލައިގައި 8 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ރަޝިޔާގެ އެފްއެސްބީ ސެކިއުރިޓީ ސަރވިސަސްއިން ބުދަ ދުވަހު ބުނެފި އެވެ. މި 8 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ރަޝިޔާގެ 5 މީހުންނާއި ޔޫކްރެއިންގެ 2 މީހުންނާއި އަދި އެމެރިކާގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ގޮއްވާލި ބްރިޖަކީ ރަޝިޔާއަށް ވަރަށް މުހިންމު ބްރިޖެކެވެ. އެހެނީ ޔޫކްރެއިންގައި ހަނގުރާމަކުރަމުންދާ ސިފައިންނަށް ހަނގުރާމައިގެ ބޭނުމަށް މިލިޓަރީ އިކުއިޕްމަންޓާއި އެހެންވެސް ސާމާނު ފޮނުވަން ޖެހެނީ މި ބްރިޖް ހުރަސްކޮށް ކަމަށްވާތީއެވެ. އަދި ބްރިޖް ހުޅުވައިދެއްވީ 2018 ވަނަ އަހަރު، ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕޫޓިންއެވެ.

ބްރިޖް ގޮއްވާލި ހަމަލާގައި 3 މީހުން މަރުވެ، އެތައް ބަޔަކަށް އަނިޔާވެފައިވެއެވެ.

ބްރިޖް ގޮއްވާލުމާ ގުޅިގެން ރަޝިޔާގެ އެފްއެސްބީ ސެކިއުރިޓީ ސަރވިސަސްއިން ކުރި ތަހުގީގުގައި ވަނީ ގޮއްވާލުމަށް ބޭނުންކުރި ގޮވާތަކެތި އުފުލި ތަންތަނަށް ދަންދެން ހާމަކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން ގޮވާތަކެތި އުފުލި ގައުމުތަކާއި، އުފުލީ އެއްގަމުންތޯ ނުވަތަ ކަނޑުމަގުންތޯ މިފަދަ މައުލޫމާތުވެސް ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. ބްރިޖް ގޮއްވާލުމަށް 22،700 ކިލޯގްރާމްގެ ގޮވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް އެފަރާތުން ބުނެފައިވާކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ބްރިޖް ގޮއްވާލީ ޔޫކްރެއިނުންކަމަށް ރަޝިޔާއިން ބުނާއިރު، ޔޫކްރެއިނުން ތުހުމަތުކުރަނީ އެއީ ރަޝިޔާއިން ހިންގި އަމަލެއްކަމަށެވެ.    

އަނެއްކޮޅުން ޚަބަރުލިބޭގޮތުގައި ޔޫކްރެއިންގެ ޑޮނެސްކްގެ މާރުކޭޓަކަށް ބުދަދުވަހު އަނެއްކާވެސް ރަޝިޔާއިން މިސައިލް ހަމަލާތަކެއް ދިނުމުގެ ސަބަބުން މަދުވެގެން 7 މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ. މަރުވި މީހުންގެ އިތުރުން 6 އަހަރުގެ ކުޑައަންހެން ކުއްޖަކު ހިމެނޭގޮތުން 3 މީހުންނަށް ސީރިއަސް ޒަަަަަަަޚަމްތައް ލިބިފައިވާކަމަށް ޚަބަރުލިބެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
67%
0%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް