ކ. މާލެ
|
10 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޯމަ 08:55
މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު
މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރާއްޖެއެމްވީ
ސިޓީ ކައުންސިލުން ގަސް ވިއްކުން
ގަސް އިންދުމުގެ ވިޔަފާރިއަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ނުވަންނަން، ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވާނީ ފައިދާ: މޭޔަރު މުއިއްޒު
ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ގަސް ފިހާރަ ހުޅުވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު
މި ފިހާރަ އަށް ނަން ދީފައި ވަޏީ "މާލެ ފެހި"ގެ ނަމުން
އެތަނުގައި މިހާރު 25 ބާވަތެއްގެ ގަހާއި ގަސްހެއްދުމަށް ބޭނުންވާ އެކި ސާމާނު ލިބެން އެބަ ހުރި

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މާލޭގައި ގަސް ވިއްކާ ފިހާރައެއް ހުޅުވުމާއި ގުޅިގެން އެ ކަމަށް އެ ވިޔަފާރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނާއި އާއްމުންގެ ފަރާތުން ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށް، ސިޓީ ކައުންސިލުން އެ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް ވަނީ ނޫން ކަމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނޫސްވެރިޔަކު ވަނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މާލޭގައި ގަސް ވިއްކާ ފިހާރައެއް ހުޅުވުމަކީ ބަޔަކު ކުރަމުން އައި ވިޔަފާރިއެއްގެ ތެރެއަށް ވަނުން ނޫންތޯ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ. އެެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ޑރ.މުއިއްޒު ވަނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ގަސް ވިއްކާ ފިހާރަ އެއް ހުޅުވުމުން ގަސް ވިއްކާ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ވާނީ ފައިދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެ ކަމުގެ ސަބަބުން ގަސް އިންދުމުގެ ވިޔަފާރި ބޮޑުތަކުން ކުރިއަރާނެ ކަމަށާއި، އެއީ ގަސް ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ކަމަށް ވެސް ޑރ.މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނުވަންނަން އެ ވިޔަފާރިއަކަށް. އެ ބޭފުޅުންނަށް ވާނީ ފައިދާ އެނގޭތޯ. އެ ބޭފުޅުން އަތުން ގަސް ގަންނަ ގޮތަށޭ އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާފައި އޮތީ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އަންނާނީ ސަރޖެއް ނޫންތޯ. އެ ބޭފުޅުން ހަމަ ގަސް އިންދާ ވިއްކަންވީ ނޫންތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް؟
މާލެ ސިޓީ މޭޔަރު ޑރ.މުއިއްޒު

މާލޭގައި ގަސް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ސިޓީ ކައުންސިލުން ގަސް ވިއްކަން ފެށުމުން އެ ފަރާތްތަކުގެ ވިޔަފާރި އަށް އަސަރު ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އެކަމާއި ގުޅިގެން މީސްމީޑިއާގެ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި އެ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ގަސް ފިހާރަ ހުޅުއްވައިދެއްވީ މޭޔަރު ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒުއެވެ. އެ ފިހާރަ އަކީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ "އެއްލަކަ ގަސް" ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ގަސްތައް ބަލަހައްޓާ ހެއްދުމަށް ހުޅުވާފައިވާ ފިހާރައެއް ކަމަށް ވާއިރު އެ ފިހާރަ އަށް ނަން ދީފައި ވަނީ "މާލެ ފެހި"ގެ ނަމުންނެވެ. ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުޅުވި މި ފިހާރައިން ގަހާއި ގަސްކާނާ ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެތަނުގައި މިހާރު 25 ބާވަތެއްގެ ގަހާއި ގަސްހެއްދުމަށް ބޭނުންވާ އެކި ސާމާނު ލިބެންހުރިކަން ވެސް އެ ކައުންސިލުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް