ކ. މާލެ
|
9 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އާދީއްތަ 09:15
އާދަމް އާޒިމް
އާދަމް އާޒިމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ހުޅުދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް
ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުދޫގެ ބަނދަރު ނިމޭނެ: އާޒިމް
 
މި ބަނދަރު ނިމިގެންދާނީ ވަަރަށް ފުރިހަމަ ބަނދަރެއްގެ ގޮތުގައި: އާޒިމް
 
ބޮޑު ހިލައިގެ ދެވަނަ ޝިޕްމަންޓު ޕްރޮޖެކްޓު ސައިޓަށް ގެންގޮސްފި
 
މި މަޝްރޫޢަކީ 66.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢެއް

އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫގެ ބަނދަރު ނިމޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުޅުދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ދާ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިހާރު އެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތުގެ 93 އިންސައްތަ ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ބަނދަރުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމި ހުރީ ވަރަށް މަދު މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރު އެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ބޮޑު ހިލައިގެ ދެވަނަ ޝިޕްމަންޓު ޕްރޮޖެކްޓު ސައިޓަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ބަނދަރުގެ އެތެރޭގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރު ނުނިމި ވަނީ ބަނދަރުގެ ބޭރުގައި ރިވެޓްމެންޓު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ގާތްގަނޑަކަށް 1200 ފޫޓުގެ ދިގުމިން ހުންނަ މި ބަނދަރު ނިމިގެންދާނީ ވަަރަށް ފުރިހަމަ ބަނދަރެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިމިގެންދާނީ ފުރިހަމަ އަށް ކީވޯލް ޖަހާ، ރިވެޓްމެންޓު ޖަހާ، ޕޭމެންޓު އަޅާ، ރެމްޕު އެޅުމުގެ އިތުރުން ފުރިހަމަ ލައިޓިން އަކާއި އެކުގައި ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، 114 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ބޭރުތޮށި ލުމާއި، 88،623 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ބަނދަރު ފުންކުރުމާއި، 624 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ރިވެޓްމެންޓު ޖެހުމާއި، 2250 އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ޕޭވްމަންޓު ހެދުމާއި، 742 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި އެއްގަމުތޮށި ލުމާއި، މަގުބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މަޝްރޫޢަކީ 66.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިދޭސީން ކުރާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ވަނީ ނުކުޅެދިފައި، އެކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ - އާޒިމް
މާރުކޭޓަށް ތަކެތި ގެނެސް ވިއްކުމުގެ މުޅި ނިޒާމްގެ ކޮންޓްރޯލް ބިދޭސީން ނަގާފަވާތީ އާޒިމްގެ ކަންބޮޑުވުން
ހުޅުދޫގައި ނެރު ފުން ނުކުރެވި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އޮތް ހާލަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓަރ ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅު- އާޒިމް
އަލިފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް މޭޔަރު އާޒިމް ރައްދު ދެއްވައިފި
މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ތަަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 55 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ ކާނުތައް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށް ނިންމުމަށް ވަނީ އަމާޒުހިފާފައި: އާޒިމް
ބޯހިޔާވަހިކަން ހައްލުކުރުމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަހެއް ހިމެނުމަށް ގޮވާލާ ރައީސަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވަނީ
ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކުނި އުކޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަނީ