ކ. މާލެ
|
8 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 07:10
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު
ފީފާ ރޭންކިންގައި ރާއްޖެ އަށް ކުރިއެރުމެއް ލިބިއްޖެ
 
މިހާރު ރާއްޖެ އޮތީ ރޭންކިންގެ 154 ވަނައިގައި

ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ) އިން އާންމު ކުރި ރޭންކިން ލިސްޓުން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކުރިއެރުމެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން ރާއްޖެ އޮތީ ފީފާ ރޭންކިންގެ 156 ވަނައިގައެވެ. އެ ރޭންކިން އަށް ރާއްޖެ ޖެހުނީ މާޗު މަހުން ފެށިގެންނެވެ. އޭގެ ކުރިން މިއަހަރު ފެށުނު އިރު ރާއްޖެ އޮތީ 157 ވަނައިގައެވެ.

ފީފާ އިން އެންމެ ފަހުން އާންމު ކުރި ރޭންކިންގައި ރާއްޖެ ވަނީ ދެ ދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުމެއް ހޯދާފައެވެ. އެއީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރާއްޖެ އިން ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ދެ މެޗު ވެސް ކާމިޔާބުކުރުންނެވެ. އެއާއެކު މިހާރު ރާއްޖެ އޮތީ ރޭންކިންގެ 154 ވަނައިގައެވެ.

Advertisement

މިއީ ފާއިތުވި ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އަށް ލިބުނު އެންމެ ރަނގަޅު ރޭންކިންއެވެ. މީގެ ކުރިން ރާއްޖެ ވަނީ ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ 124 ވަނަ އަށް ވެސް ޖެހިލާފައެވެ. އެއީ 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. އެ ރޭންކިން އަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އަށް ލިބުނު އެންމެ ރަނގަޅު ރޭންކިންއެވެ.

ރާއްޖެ އެންމެ ދަށްކޮށް ރޭންކް ކުރެވުނީ، 183 ވަަނައިގައެވެ. އެއީ 1997 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
33%
67%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް