ކ. މާލެ
|
6 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 08:14
ފަތުރުވެރިން
ފަތުރުވެރިން
ވެލާނާ އެއާޕޯޓް
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން
މިހާތަނަށް 1.2 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ
 
އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ފުރަތަމަ 4 ދުވަހު 19،485 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވޭ
 
ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އައިސްފައިވަނީ 114،984 ފަތުރުވެރިން

އަހަަރުގެ މިހާތަނަށް 1.2 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އެންމެ ފަހުން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އޮކްޓޯބަރު 4 ގެ ނިޔަލަށް މިއަހަރު 1،213،103 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަސް ނިމުނުއިރު ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ 114،984 ފަތުރުވެރިން ކަމަށެވެ.

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތަރު ދުވަހު 19،485 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. އޮކްޓޯބަރު 1 ގައި 4،703 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާއިރު، އޮކްޓޯބަރު 2 ގައި 5،417 ފަތުރުވެރިން އަދި 3 ގައި 4،786 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވެއެވެ. އޮކްޓޯބަރު 4 ގައި 4،579 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާކަމަށް ތަފާސްހިސާބުން ދައްކައެވެ.

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެވަރޭޖުކޮށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް 4،379 ފަތުރުވެރިން އަންނަ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ. އަދި އާންމުގޮތެއްގައި 8 ދުވަހު ރާއްޖޭގައި މަޑުކުރާ ކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވަނީ އިންޑިއާއިންނެވެ. އެގައުމުން އައި ފަތުރުވެރިން 14.2 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރެއެވެ. ދެވަނައިގައި ރަޝިއާ ހިމެނޭއިރު އެގައުމުން އައި ފަތުރުވެރިން 12 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރެއެވެ. އަދި ތިންވަނައިގައި އިނގިރޭސިވިލާތް އޮތްއިރު އެގައުމުން 11 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރެއެވެ.

މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓުކުރާ ޓޫރިސްޓު ފެސިލިޓީތަކުގެ ގޮތުގައި 1،185 ފެސިލިޓީއެއް ހިމެނެއެވެ. އަދި ޖުމްލަ ވެޑް ކެޕޭސިޓީއަކީ 58،493 ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ.

މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 1.6 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ގެނައުމަށް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީންނާއި، ސަރުކާރުން ވަނީ އަމާޒު ހިފާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް