ކ. މާލެ
|
5 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުދަ 07:20
އިންޓަރ މިލާންގެ ލަނޑަށްފަހު އުފާ ފާޅުކުރަނީ
އިންޓަރ މިލާންގެ ލަނޑަށްފަހު އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
އިންޓަރ މިލާނުން ބާސެލޯނާ ބަލިކޮށްފި، ޒަވީ ބުނީ ނަތީޖާ އިންސާފުވެރި ނޫންކަމަށް
 
ބާސެލޯނާ އޮތީ ތިން ޕޮއިންޓާއެކު ތިން ވަނާގައި

ބާސެލޯނާ ބަލިކޮށް, ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ގްރޫޕް ސީގެ ދެވަނައަށް އިންޓަރ މިލާން ޖެހިލައިފިއެވެ.

Advertisement

މިނަތީޖާއާއެކު ބާސެލޯނާ ވަނީ ގްރޫޕްގެ ތިންވަނައަށް ވެއްޓި, ދެވަނަ ބުރަށް ދިއުމަށް އުނދަގޫ ހާލަތަކަށް ގޮސްފައެވެ. އިންޓަރ މިލާންގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުޓުބޯޅަ މެޗު, އިންޓަރ އިން ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 ނެވެ. މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފްގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ޖެހީ ހަކަން ކަލްހަނޮގުލޫއެވެ. ދެވަނަ ހާފްގައި ޕެޑްރީ ލަނޑެއް ޖެހުމުން ބާސެލޯނާއިން އުއްމީދުކުރީ އެންމެ ކުޑަމިނުން ޕޮއިންޓެއް ލިބޭނެކަމަށެވެ. އެކަމަކު ވީއޭއާރުން ބެލުމަށްފަހު ނިންމީ އަންސޫ ފާޓީ އަތުގައި ބޯޅަ ޖެހުނު ކަމަށެވެ. އެ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީއަށް ރެފްރީ ވަނީ ރީނދޫ ކާޑެއް ވެސް ދައްކާފައެވެ. ރެފްރީގެ އެނިންމުން ގޯސްކަމަށްބުނެ މެޗަށްފަހު ވެސް ޒަވީ ވަނީ ވާހަކަދައްކާފައެވެ.

މިއަދު އަހަރެން މިހުރީ ވަރަށް ދެރަވެފަ. މިއީ އަހަރެމެންނަށް އިންސާފުވެރި ނަތީޖާއެއް ނޫން.
ޒަވީ/ ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު

މިނަތީޖާއާއެކު ބާސެލޯނާ ތިންވަނާގައި އޮތީ ތިން މެޗުން ތިން ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެވަނާގައި އިންޓަރ މިލާން އޮތީ ހަ ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި އެއްވަނާގައި ބަޔާން މިއުނިކް އޮތީ ތިން މެޗުން ވެސް މޮޅުވެ ނުވަ ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

ބަޔާންގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު މާނޭ - ރޮއިޓާސް

ބަޔާންގެ ތިންވަނަ މެޗުގައި އެޓީމުން ވަނީ އަމިއްލަ ދަނށުގައި ވިކްޓޯރިއާ ޕްލެޒެން އަތުން 5-0 ން މޮޅުވެފައެވެ. މެޗުގައި ސާނޭ ދެ ލަނޑު ޖެހިއެވެ. ދެން އެޓީމަށް ލަނޑު ޖަހައިދިނީ މާނޭއާއި, ގްނަބްރީއާއި, ޗޯޕޯ މޯޓިންގއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް