ކ. މާލެ
|
4 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އަންގާރަ 07:01
ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އޭއެފްސީ
އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިން
ދެ ވަނަ މެޗުގައި އިންޑިއާ އަތުން ވެސް ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ
 
ސައުދީގެ ޕްރިންސް ސަޢުދު ބިން ޖަލާވީ ސްޓޭޑިއަމްގައި އިންޑިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖެ ބަލިވީ 0-5 އިން.

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 17 އަހަރުން ދަށުގެ އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އިން ކުޅުނު ދެ ވަނަ މެޗުގައި އިންޑިއާ އަތުން ބަލިވެއްގެއެވެ.

ކޮލިފައިންގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރާއްޖެ ވަނީ ކުވެއިތު އަތުން ވެސް ބަލިވެފައެވެ. ސައުދީގެ ޕްރިންސް ސަޢުދު ބިން ޖަލާވީ ސްޓޭޑިއަމްގައި އިންޑިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖެ ބަލިވީ 0-5 އިންނެވެ.

Advertisement

މެޗުގައި އިންޑިއާގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު 11 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ވަންލަލްޕެކާ ގުއިޓުއެވެ. ދެ ވަނަ ލަނޑު 25 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ މިޑްފީލްޑަރު ފަނާއިއެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު އިންޑިއާ އިން ނިންމާލީ ދެ ލަނޑު ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ. އެ ޓީމުގެ އަނެއް ތިން ލަނޑު ފެނުނީ ދެ ވަނަ ހާފުގައެވެ. އެއީ 59 ވަނަ މިނެޓުގައި އަމަން ޖެހި ލަނޑާއ، 67 ވަނަ މިނެޓުގައި ބޮބީ ސިން ޖެހި ލަނޑެވެ. އިންޑިއާގެ ފަހު ލަނޑު ޖެހީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން އެރި އޮއިނަމްއެވެ.

ކޮލިފައިންގެ ތިން ވަނަ މެޗުގައި ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ނިކުންނާނީ ސައުދީއާ ދެކޮޅަށެވެ. ފަހު މެޗުގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ނިކުންނާނީ މިޔަންމާއާ ދެކޮޅަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް