ކ. މާލެ
|
30 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހުކުރު 13:11
ހުކުރު ޚުތުބާ
ހުކުރު ޚުތުބާ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ހުކުރު ޚުތުބާ
ޚަލްޤުކުރައްވާފައިވާ ކޮންމެ އެއްޗެއް މަރުގެ ރަހަ ދެކޭނެ: ޚުތުބާ
 
ކޮންމެ އިންސާނަކު ވެސް މަރުގެ ވޭނާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ
 
އެކި ކަންކަމުގައި މަރުވެދާ މީހުން ވެސް މަރުވެދަނީ އަޖަލު ފުރިހަމަކޮށްފައި
 
އަޅުތަކުންގެ އަޖަލު ވަނީ ކަނޑައަޅުއްވާފައި

މާތް ﷲ ޚަލްޤުކުރައްވާ، ފުރާނަ އަޅުއްވާފައިވާ ކޮންމެ މަޚުލޫގަކީ މަރުގެ ރަހަ ދެކި، ފަނާވެދަނިވި އެއްޗެއް ކަން ހުކުރު ޚުތުބާގައި ހަނދާންކޮށްދީފިއެވެ.

"މަރަށް ތައްޔާރުވުން" މި މައުޟޫއަށް އިއްވި ޚުތުބާގައި ބުނީ ﷲގެ ޒާތުފުޅު މެނުވީ އެހެން ހުރިހާ ތަކެއްޗަކީ ފަނާވެދާނެ ތަކެތި ކަމަށެވެ. އެކަލާނގެ ވަނީ އަޅުތަކުންގެ އަޖަލު ކަނޑައަޅުއްވާ، އައްލައުހުލް މަހްފޫޒުގައި ލިޔުއްވާފައި ކަމަށާއި، ލިޔުއްވާފައިވާ ގޮތާ އެއްވެސް ތަފާތު އަދި ލަސްވުމެއް އަވަސްވުމެއް ނެތި އެމީހެއްގެ އަޖަލު އެމީހަކާ ބައްދަލުކުރާނެ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އިންސާނުންގެ ތެރެއިން އެކި ކަންކަމުގައި މަރުވެދާ މީހުން ވެސް ވަކިވެގެން އެދަނީ އެމީހުންގެ އަޖަލު ފުރިހަމަކޮށްފައި ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އިންސާނާގެ ގާތަށް މަރު އަންނާނެ ވަގުތެއް އޭނާއަކަށް ނޭނގޭނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

ﷲގެ އިޒުނަފުޅާ ލައިގެން މެނުވީ، މަރުވުމަކީ އެއްވެސް ނަފްސަކަށް އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ. (އެކަންއޮތީ) ވަގުތު ކަނޑައަޅުއްވައި ލިޔުއްވާފައެވެ.
ހުކުރު ޚުތުބާ

މަރަށް ހާޒިރުވެފައިވާ ކޮންމެ އިންސާނަކަށް ވެސް މަރުގެ ވޭނާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ޚުދު ސަލާމާއި ސަލަވާތް ލެއްވި ކައު ސާހިބާ މުހައްމަދު صَلَّى ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ މި ވޭން ތަހައްމަލުކުރެއްވިކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މުއުމިނުންނަށްވުރެ ބޮޑަށް ކާފަރުންނާއި ފާޖިރުން މަރުގެ ވޭން ތަހައްމަލުކުރާނެ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އެމީހުންގެ ރޫހު ހަށިގަނޑުން ނުކުންނަންދެން މަލާއިކަތުން އެ ހަށިގަނޑުގައި ތަޅުއްވާނެ ކަމަށް ވެސް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ދަރީންނަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި މަންފާކުރާނެ އިލްމު ހޯދައިދިނުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
ޒަކާތް ދިނުމަކީ މުދާ ތާހިރުވެ، ބަލިތަކަށް ޝިފާލިބޭ ކަމެއް - ޚުތުބާ
ފިކުރީ ހަނގުރާމާގައި ޒުވާނުންގެ ސިކުނޑިއަށް ކަލަކު ވޮޑިގެންނުވާކަން ވިސްނައިދިނުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން: ޚުތުބާ
ފިރިހެނުންނަށް ވަރިކުރުމުގެ ބާރު ދީފައިވަނީ ކޮންމެ ވަގުތަކު އަނބިމީހާއަށް އެބަހުން އިންޒާރުދޭކަށް ނޫން: ޚުތުބާ
ޒަކާތުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރެވިއްޖެނަމަ، އާމްދަނީ ހޯދޭނެ މަގުތައް ތަނަވަސްވާނެ: ޚުތުބާ
ނަމާދަށް އިސްކަންދީ، ތިބާ ބުނެއުޅޭ ވާހަކަތަކަކީ ﷲ ރުއްސަވާ ވާހަކަތަކަކަށް ހެދުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
މިގައުމުގައި ހެޔޮލަފާ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް މިވަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައި: ޚުތުބާ
ފުރިހަމަ މުއުމިނަކު ދުވަހަކުވެސް އަޅުކަންކުރުމަށް އަލްވަދާއު ނުކިޔާނެ - ހުކުރު ހުތުބާ