ކ. މާލެ
|
30 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހުކުރު 11:20
ތިނަދޫ ނެރަށް އެރި ދޯނި
ތިނަދޫ ނެރަށް އެރި ދޯނި
އެމްއެންޑީއެފް
ދޯންޏެއް ނެރަށް އެރުން
ތިނަދޫ ނެރަށް ދޯންޏެއް އަރައިފި
 
އެ ދޯނީގައި 15 މީހުން ތިބި
 
އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ އެ ދޯނި ފުންކޮށްދީފައި

ގދ. ތިނަދޫ ނެރުމައްޗަށް ދޯންޏެއް އަރައިފިއެވެ.

ތިނަދޫ ނެރުމައްޗަށް އަރާފައިވަނީ "ފަހިމަގު" ނަމަކަށް ކިޔާ މަސް ދޯންޏެއް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް)އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ 20:40 އެހާއިރު އެމްއެންޑީއެފްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުމާއެކު ކޯސްޓްގާޑުން ވަނީ އެ ދޯންޏަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

Advertisement

ދިޔަވަރު ބޮޑުވުމުން ދޯނި ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ކޮށްފައެވެ. އަދި މެންދަމު 01:10 ހާއިރު އެ ދޯނި ފުންކުރެވިފައިވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިހާދިސާ ހިނގި ވަގުތު އެ ދޯނީގައި 15 މީހުން ތިއްބެވެ. އަދި އެންމެންގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
50%
33%
0%
17%
ކޮމެންޓް