ކ. މާލެ
|
30 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހުކުރު 07:47
ޑިއުޓީގައި ހުއްޓައި ނިޔާވި ނައުޝާދު
ޑިއުޓީގައި ހުއްޓައި ނިޔާވި ނައުޝާދު
ކަރެކްޝަންސް
މާފުށީ ޖަލުގެ ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރަކު ނިޔާވުން
މާފުށީ ޖަލުގައި ޑިއުޓީގައި ހުރި ޕްރިޒަން އޮފިސަރަކު ނިޔާވެއްޖެ
 
ޑިއުޓީގައި ހުއްޓާ ނިޔާވެފައިވަނީ އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ޕްރިޒަން ޕްރައިވެޓް އާދަމް ނައުޝާދު

ކ. މާފުށި ޖަލުގައި ޑިއުޓީގައި ހުރި ޕްރިޒަން އޮފިސަރަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ޑިއުޓީގައި ހުއްޓާ ނިޔާވެފައިވަނީ އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ޕްރިޒަން ޕްރައިވެޓް އާދަމް ނައުޝާދު އެވެ.

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަހުމަދު މުޙައްމަދުފުޅު ފޭސްބުކްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ނައުޝާދު ނިޔާވީ ޑިއުޓީގައި ހުއްޓައި ކުއްލިއަކަށް ދިމާވި ސިއްހީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މާފުށީ ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް ގެންދިޔަ ފަހުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ނިޔާވީ ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ކަމަށް ވެސް ކޮމިޝަނަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ނައުޝާދު ނިޔާވިކަން ހާމަ ކުރެއްވި ނަމަވެސް އޭނާ ނިޔާވި ސަބަބެއް ކޮމިޝަނަރު ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ.

އާދަމް ނައުޝާދު ނިޔާވުމަކީ އޭނާ އާއި މުޅި މުއައްސަސާގެ ހުރިހާ އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ނުހަނު ފުން ހިތާމައެއް ކުރިމަތި ކުރުވި ހަބަރެއް ކަމަށްވެސް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ ޕޯސްޓުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ނައުޝާދު އެ ޚިދުމަތާ ގުޅުނީ 3 ފެބްރުއަރީ 2014ގައެވެ. އޭނާ މާފުށީ ޖަލުގެ އެކި ޔުނިޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ކަރެކްޝަންސް އިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
20%
4%
52%
20%
0%
4%
ކޮމެންޓް
30 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހުކުރު 11:17
އާދަން
"މަރުގެ ޤާނޫނު ތަންދޭނެހޭ ލަސްކުރަން މަރުމަތިން ހެޔޮނުވާނޭ ހަނދާންނެތިކުރަން"