ކ. މާލެ
|
28 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުދަ 13:40
ސްޕެއިން އަތުން ބަލިވި މެޗަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ
ސްޕެއިން އަތުން ބަލިވި މެޗަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ
ޓްވިޓަރ
ރޮނާލްޑޯ
ރޮނާލްޑޯ ކެޕްޓަން ބޭންޑު އެއްލާލީ ބިންމައްޗަކަށް ނޫން!
 
ރޮނާލްޑޯ ބޭންޑު އެއްލަނީ އެ ޓީމުގެ އޮފިޝަލެއް އަތަށް

ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ސްޕެއިން އަތުން ބަލިވެ ޕޯޗުގަލް ކެޓި މެޗަށްފަހު، އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކެޕްޓަން ބޭންޑު އެއްލާލީ ބިން މައްޗަށް ނޫންކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

އެ މެޗަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ކެޕްޓަން ބޭންޑު އެއްލާލާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯ ތަކެއް އާންމުވިއެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ފުޓުބޯޅައަށް ލޯބި ކުރާ ގިނަ ބައެއްގެ ނުރުހުން ރޮނާލްޑޯ އަށް އަމާޒުވިއެވެ. އެ މީހުން ބުނި ގޮތުގައި ކޮންމެ ޤައުމެއްގެ ވެސް ކެޕްޓަން ބޭންޑަކީ ޤަދަރު ލިބިގެންވާ، އިހްތިރާމް ކުރަން ޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބޭންޑު އެއްލާލުމަކީ ކުރެވޭ ބޭއިހްތިރާމެއްކަން ފާހަގަކޮށް، ގިނަ ބަޔަކު އެވާހަކަތައް ދެއްކިއެވެ.

Advertisement

ބޭރުގެ މީޑިއާ އަކުން އާންމުކުރި ވޯޑިއޯއަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ރޮނާލްޑޯ ބޭންޑު އެއްލާލަނީ ބިން މައްޗަކަށް ނޫނެވެ. މެޗަށްފަހު ދަނޑުން ފައިބަން އައި ވަގުތު ރޮނާލްޑޯ ކެޕްޓަން ބޭންޑު އެއްލަނީ ދަނޑުގެ އަރިމަތީ ރޮނގު ކައިރީގައި ހުރި ޕޯޗުގަލްގެ އޮފިޝަލެއް ނުވަތަ ސްޓާފެއްގެ އަތަށެވެ. އެއަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ދަނޑުން ފައިބައިގެން ދަނީއެވެ.

މީގެ ކުރިން ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ނޫސްވެރިޔެއްގެ މައިކު އެއްލާލާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕޯޗުގަލް ބަލިވި ބައެއް މެޗުގައި މީގެ ކުރިން ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ބޭންޑު އެއްލާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
23%
0%
8%
23%
15%
31%
ކޮމެންޓް