ކ. މާލެ
|
28 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުދަ 13:08
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2022
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2022
ރާއްޖެ އެމްވީ
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2022
ވޯލްޑް ކަޕް ފައިނަލްގައި ކުޅޭ ދެ ޓީމެއްގެ ނަން ގޫގުލްގައި އޮޅިގެން ލިޔެވިއްޖެ
 
ގޫގުލް ގައި ވަނީ ލުސައިލް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅޭ ފައިނަލް މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާ ދެ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ފްރާންސް އާއި ބްރެޒިލް ހިމަނާފައި

މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ޤަތަރުގައި ފަށާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ކުޅޭ ދެ ޓީމުގެ ނަމެއް އޮޅިގެން ގޫގުލްގައި ޖެހިއްޖެއެވެ.

ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު މުބާރާތް ފަށާއިރު، ގޫގުލް އިން ވަނީ މުބާރާތުގެ ސްޓޭޑިއަމްތަކުގައި ކުޅޭ މެޗުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް، މުބާރާތުގެ ޝެޑިއުލް ހިމަނާފައެވެ. މިގޮތުން ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލުސައިލް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅޭ މެޗުތައް ވެސް ގޫގުލްގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. ފައިނަލްގެ އިތުރުން އެހެން މެޗުތަކެއް ވެސް އެ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅޭނެއެވެ.

ގޫގުލްގައި "ލުސައިލް ސްޓޭޑިއަމް އިވެންޓްސް" ޖަހާފައި ސާޗު ކުރުމުން އެ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނުވަ މެޗު ދައްކައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ހަ މެޗާއި، ގަދަ 16 ގެ މެޗަކާއި، ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗަކާއި، ސެމީ ފައިނަލް މެޗެއްގެ އިތުރުން ފައިނަލް މެޗު ހިމެނެއެވެ.

Advertisement

ގޫގުލްގައި ވަނީ ލުސައިލް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅޭ ފައިނަލް މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާ ދެ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް އާއި އެންމެ ގިނަ ފަހަރު މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ބްރެޒިލް ހިމަނާފައެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ގޫގުލް އިން ވަނީ އެ ނަންތައް އުނިކޮށްފައެވެ.

މި ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅޭ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތަކަކީ، އާޖެންޓީނާ އާއި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ ބައްދަލުކުރާ މެޗު، ބްރެޒިލް އާއި ސާބިއާ ބައްދަލުކުރާ މެޗު، އާޖެންޓީނާ އާއި މެކްސިކޯ ބައްދަލުކުރާ މެޗު، ޕޯޗުގަލް އާއި އުރުގުއާއީ ބައްދަލުކުރާ މެޗު، ސައުދީ އަރަބިއާ އާއި މެކްސިކޯ ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ އިތުރުން ކެމަރޫން އާއި ބްރެޒިލް ބައްދަލުކުރާ މެޗެވެ.

މުބާރާތަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ލުސައިލް ސްޓޭޑިއަމް މިހާރު ވަނީ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާފައެވެ. މި ސްޓޭޑިއަމް ހުންނަނީ ގަތަރުގެ ވެރިރަށް ދޯހާގައި އަލަށް އާބާދުކުރަމުން އަންނަ ލުސައިލް ސިޓީގައެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 675 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރި ސްޓޭޑިއަމުގެ ޖާގައަކީ 80,000 އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
20%
7%
20%
13%
13%
27%
ކޮމެންޓް