ކ. މާލެ
|
26 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޯމަ 07:57
ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު ވެންޑައިކް އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު ވެންޑައިކް އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާރސް
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
ނެދަލެންޑްސް ސެމީއަށް، ވޭލްސް ރެލިގޭޓް!
 
ވޭލްސް ރެލިގޭޓްވީ ޕޮއިންޓަކާއެކު

ބެލްޖިއަމް ބަލިކޮށް, ނެދަލެންޑްސްއިން ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ސެމީފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

ފުޓުބޯޅަ މެޗު އެއްވަރުކޮށްލައިގެން ވެސް ސެމީގެ ޖާގަ ލިބެންއޮތް ނެދަލެންޑްސްއިން ބެލްޖިއަމް ބަލިކުރީ 1-0 ނެވެ. މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޑިފެންޑަރ ވެންޑައިކް ޖެހީ ކޯނަރަކުން ހުރަސްވި ބޯޅަ ބޮލުން ފޮނުވާލައިގެންނެވެ. މިމޮޅާއެކު ނެދަލެންޑްސް ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ނިންމާލީ ބަލިނުވެއެވެ. ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ހޯދީ ހަ މެޗުން 16 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެވަނާގައި އޮތް ބެލްޖިއަމްއާ ދެމެދު ހަ ޕޮއިންޓްގެ ފަރަޤެއް އެބައޮތެވެ. މިނަތީޖާއާއެކު ނެދަލެންޑްސްއަށް ލިބޭ އިތުރު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ބަލިނުވެ 15 މެޗު ފުރިހަމަކޮށް ވޯލްޑްކަޕާ ކުރިމަތިލުމެވެ.

މިގްރޫޕްގެ އަނެއް މެޗުގައި ޕޮލެންޑް އަތުން ބަލިވެ, ވޭލްސް ވަނީ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ޑިވިޝަނަށް ރެލިގޭޓް ވެފައެވެ. މެޗު ޕޮލެންޑުން ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 ނެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ވޭލްސްއިން ނިންމާލީ އެންމެ ޕޮއިންޓަކާއެކުއެވެ. ވޭލްސްއަށް ކުރިއަށް އޮތީ 64 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވޯލްޑްކަޕްގައި އެޓީމް ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗެވެ. ނޮވެމްބަރު 21 ވަނަ ދުވަހު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވާދަކުރާނީ އެމެރިކާއާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް