ކ. މާލެ
|
25 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 20:28
އެޗްޑީސީއާ އާރުޑީސީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން
އެޗްޑީސީއާ އާރުޑީސީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން
ރައީސް އޮފީސް
އެޗްޑީސީ
ހިޔާ ޕާކާއި ބީޗް ބުލެވާޑް ތަރައްގީ ކުރަން އާރުޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި
 
މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނޭ

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި ހިޔާ ޕާކް ތަރައްޤީކުރުމާއި ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ބީޗް ބުލެވާޑް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރުޑީސީ)އާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އާއި އާރުޑީސީއާ ދެމެދު މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރީ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އާތިފްއެވެ. އަދި އާރުޑީސީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މޫސާ އަލީ މަނިކުއެވެ.

ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހިޔާ ޕާކުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ގާޑަން އޭރިއާ، އެލެވޭޓެޑް ޕާތުވޭ އަދި ޕްލާޒާ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި ބީޗް ބުލެވާޑްގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ޕާތުވޭ ތަކާއި ރޭމްޕް އަދި ލައިޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ.

Advertisement

މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް އެޗްޑީސީން އާރުޑީސީއާ ހަވާލު ކުރީ 1 އަހަރު ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށެވެ.

ހުޅުމާލެގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކާއި އެކި ބޭނުންތަކަށް ހުޅުމާލެ ޒިޔާރާތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް މިތަނަކީ ހިތްފަސޭހަ ތަނަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދައި އާންމުން އެންމެ ބޭނުންވާގޮތަށް އެކި ތަންތަން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުންޏެވެ. އެކުންފުނިން ބުނި ގޮތުގައި މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް