ކ. މާލެ
|
25 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 07:33
ޕޯޗްގަލްގެ ތިންވަނަ ލަނޑަށްފަހު ޑަލޮޓް ރޮނަލްޑޯއާއެކު
ޕޯޗްގަލްގެ ތިންވަނަ ލަނޑަށްފަހު ޑަލޮޓް ރޮނަލްޑޯއާއެކު
ރޮއިޓާރސް
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
ޗެކް ރިޕަބްލިކް އަތުން ޕޯޗްގަލްއަށް ބޮޑު މޮޅެއް!
 
ސްޕެއިން ބަލިވުމުން ގްރޫޕްގެ އެއްވަނާގައި ޕޯޗްގަލް

ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ޗެކް ރިޕަބްލިކް އަތުން ޕޯޗްގަލް ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފިއެވެ.

ޕޯޗްގަލް ފުޓުބޯޅަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 4-0 ނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ޕޯޗްގަލްއަށް ކުރިހޯދައިދިނީ ޑިއޮގޯ ޑަލޮޓްއެވެ. ދެވަނަ ހާފްގައި އޭނާ އިތުރު ލަނޑެއްވެސް ޖެހިއެވެ. ޕޯޗްގަލްގެ ދެވަނަ ގޯލް ފުރަތަމަ ހާފްގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ޖެހީ ބުރޫނޯ ފެނާންޑޭޒްއެވެ. އޭނާ ވަނީ މެޗުގައި ލަނޑެއް ޖަހަން ފުރުޞަތުވެސް ތަނަވަސްކޮށްދީފައެވެ. ފަހު ލަނޑު ޖޮޓާ ޖެހީ ރޮނަލްޑޯ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުޞަތަކުންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ޗެކް ރިޕަބްލިކަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބެއް ނުކުރެވުނެވެ.

ޕޯޗްގަލްއަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ މިގްރޫޕްގައި ސްޕެއިން ސްވިޒަރލެންޑު އަތުން ބަލިވުމެވެ. ސްޕެއިން ބަލިވީ 2-1 ނެވެ. މިނަތީޖާތަކާއެކު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ޕޯޗްގަލް އޮތީ ދެ ޕޮއިންޓްގެ ލީޑަކާއެކު ގްރޫޕްގެ އެއްވަނާގައެވެ. އެކަމަކު ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ޕޯޗްގަލްގެ ފަހު މެޗުގައި ވާދަކުރަން ޖެހޭނީ ސްޕެއިންއާއެވެ. އެމެޗުން ބަލިނުވެ ފަރުޖައްސާލެވިއްޖެނަމަ ޕޯޗްގަލް ސަލާމަތް ވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް