ކ. މާލެ
|
22 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 11:02
އޮސްމާން ޑެމްބެލޭ
އޮސްމާން ޑެމްބެލޭ
ޓްވީޓަރ
ބާސެލޯނާ
"ފްރާންސާއެކު ދެވަނަ ވޯލްޑް ކަޕެއް ކާމިޔާބުކުރުމަށްވުރެ، ބޭނުމަކީ ބާސެލޯނާއާއެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރަން!"
ޑެމްބެލޭ ބުނީ ޒަވީ ކުރި އިތުބާރުގެ ސަބަބުން ބާސެލޯނާގައި މަޑު ކުރަން ޖެހޭކަން އޭނާ އަށް ޤަބޫލުކުރެވުނު ކަމަށް

ފްރާންސާއެކު ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ، ބާސެލޯނާއާއެކު ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރަން ކަމަށް އޮސްމާން ޑެމްބެލޭ ބުނެފިއެވެ.

ފްރާންސްގެ ޤައުމީ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ޑެމްބެލޭ ވަނީ އެ ޓީމާއެކު 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޑެމްބެލޭ ބުނީ 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2021 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އޭނާގެ ޙަޔާތުން ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ބޭކާރުވެގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް އޭނާ އަށް ކުރިމަތިވަމުން ދިޔަ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ޑެމްބެލޭ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ޑެމްބެލޭ ބުނީ ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަށް ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ހުރުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ޒަވީ ކުރި އިތުބާރުގެ ސަބަބުން ބާސެލޯނާގައި މަޑު ކުރަން ޖެހޭކަން އޭނާ އަށް ޤަބޫލުކުރެވުނު ކަމަށެވެ. އޭނާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ބާސެލޯނާ އަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ނުކުރެވޭތާ ހަތް އަހަރުވެއްޖެ ކަމަށާއި، އެ ޓީމާއެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރަން ވަރަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އިތުރުން ސްޕެނިޝް ލީގު އަދި ވީހާ ވެސް ގިނަ ތަށި ބާސެލޯނާއާއެކު ކާމިޔާބުކުރުމަކީ އޭނާގެ އަމާޒުކަމަށް ޑެމްބެލޭ ބުންޏެވެ. އޭނާ ބުނީ ފްރާންސްއާއެކު ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރުމާއި، ބާސެލޯނާއާއެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ތެރެއިން އޭނާ ބޭނުންވަނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރަން ކަމަށެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމާ ޒަވީ ހަވާލުވެ އަންނަނީ ޑެމްބެލޭ އަށް ފުރުސަތުތައް ދެމުންނެވެ. އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވެ، މިހާރު ޑެމްބެލޭ އަންނަނީ ބާސެލޯނާގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް