ކ. މާލެ
|
22 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 07:17
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ
ޓްވީޓަރ
ސްޕެނިޝް ލީގު
ޒަވީ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ބާސެލޯނާއަށް މިސީޒަންގެ ލަލީގާ ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ
 
އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރަން ހުރި ކަންކަމާއެކު، ބާސެލޯނާ އަށް އެންމެ އުހަށް ދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ޒަވީ ވަނީ ބުނެފައި

ބާސެލޯނާ އަށް މި ސީޒަންގެ ސްޕެނިޝް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމަށް، އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ބުނެފިއެވެ.

އިންޓަނޭޝަނަލް ބްރޭކަށް ލީގު މެދު ކަނޑާލިއިރު ބާސެލޯނާ އޮތީ 16 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލްގެ ދެ ވަނަ މަގާމުގައެވެ. އެއް ވަނަ މަގާމުގައި އޮތް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ލިބެނީ 18 ޕޮއިންޓެވެ. ލީގުގައި މިހާތަނަށް މި ދެ ޓީމު ބަލިވެފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ބާސެލޯނާ ވަނީ އެއް މެޗުން އެއްވަރުވެފައެވެ.

ނިމުނު ސީޒަންގައި ރެއާލުން ލީގު ކާމިޔާބުކުރިއިރު، ބާސެލޯނާއާ އެ ޓީމާ ދެމެދު 13 ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގެއް އޮތެވެ. މި ސީޒަނަށް އައު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ހޯދި ނަމަވެސް، ކުޅުންތެރިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައި އެ ޓީމަށް ވަނީ ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ. ނަމަވެސް ފަހު ވަގުތު ބާސެލޯނާ އިން ވަނީ އެ ކުޅުންތެރިން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ލީގުގައި މިހާތަނަށް ބާސެލޯނާ އިން އަންނަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެ ޓީމަށް އަލަށް ގެނައި ޕޮލެންޑުގެ ފޯވާޑް ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައެވެ. މިހާތަނަށް ލީގުގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ ލިސްޓު އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ވެސް އޭނާ އެެވެ.

ބޭރުގެ ޓީވީއަކަށް ދިން އިންޓަވިޔުއެއްގައި ޒަވީ ބުނީ، އޭނާ އަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ގޮތުގައި މި ސީޒަންގައި ބާސެލޯނާ އަށް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރެވުމާ ވަރަށް ގާތް ކަމަށެވެ. ވާދަވެރިކޮށް ލީގު ދާއިރު، އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު މި ދެ ޓީމު ބައްދަލުކުރާނެއެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމާ ޒަވީ ހަވާލުވެ އޭނާ އަންނަނީ އެ ޓީމުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ޒަވީ ދެކޭ ގޮތުގައި އަލަށް ގެނައި ކުޅުންތެރިންނާއެކު ބާސެލޯނާ އިން އަންނަނީ އޭނާ ބޭނުންވާ ސްޓައިލްގެ ފުޓުބޯޅައެއް ކުޅެމުންނެވެ. އަދި އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރަން ހުރި ކަންކަމާއެކު، ބާސެލޯނާ އަށް އެންމެ އުހަށް ދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ޒަވީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް