ކ. މާލެ
|
21 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުދަ 21:09
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް ޕްރޮމޯޝަން
ބީއެމްއެލް އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނީ ޓްރާންސްފަރ ކަސްޓަމަރުންނަށް ގިނަ އިނާމުތަކެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް
 
މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށް ދާނީ 21 ސެޕްޓެންބަރު އިން ފެށިގެން 21 ޑިސެންބަރުގެ ނިޔަލަށް

ބީއެމްއެލް އިންޓަނޭޝަނަލް މަނީ ޓްރާންސަރ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވާ ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކަށްވެސް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން ކޮންމެ ދެ ހަފްތާއަކުން ނަގާ ގުރުއަތުން ހޮވޭ ކަސްޓަމަރަކަށް އައިފޯން 13 ޕްރޯ އެއް ލިބޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕްރޮމޯޝަނުގެ ބޮޑު އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި ބީއެމްއެލް އިން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ލަގްޒަރީ ރިސޯޓަކުން ދެ މީހަކަށް އޯލް އިންކްލޫސިވް ޕެކޭޖެއް ހުށަހަޅައިފައެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެ ޓްރާންސެކްޝަނެއް ވަގުތުން ލަކީޑްރޯގައި ބައިވެރި ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށް ދާނީ 21 ސެޕްޓެންބަރު އިން ފެށިގެން 21 ޑިސެންބަރުގެ ނިޔަލަށެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުންނާއި އެ މުވައްޒަފުންގެ މައިންބަފައިންނާއި އަނބިދަރިންނާއި އެއްބަޑު އެއްބަފާ މީހުންނަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް