ކ. މާލެ
|
20 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 21:50
ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ލަޕޯޓާ
ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ލަޕޯޓާ
ޓްވިޓަރ
ބާސެލޯނާގެ މާލީ ހާލަތު
ބާސެލޯނާއަށް 86 މިލިއަން ޕައުންޑުގެ ފައިދާއެއް
 
ބާސެލޯނާގެ އަމާޒަކީ ކުރިއަށް އޮތް މާލީ އަހަރުގައި 240 މިލިއަން ޕައުންޑުގެ ސާފު ފައިދާއެއް ހޯދުން

ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ބާސެލޯނާއަށް ފާއިތުވި މާލީ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 86 މިލިއަން ޕައުންޑުގެ ފައިދާ ވެފައިވާކަމަށް އެކްލަބުން ބުނެފިއެވެ.

ބާސެލޯނާއިން އެންމެ ފަހުން އާންމުކުރި މާލީ ރިޕޯޓުގައި ވާގޮތުން އެކްލަބްގެ ޓާންއޯވަރ ހުރީ 890 މިލިއަން ޕައުންޑުގައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ރެކޯޑުކޮށްފައި ވަނީ 86 މިލިއަން ޕައުންޑެވެ. ބާސެލޯނާއިން ބުނީ އެކްލަބުގެ އަމާޒަކީ ކުރިއަށް އޮތް 2022-2023 ވަނަ މާލީ އަހަރުގައި 240 މިލިއަން ޕައުންޑުގެ ސާފު ފައިދާއެއް ހޯދުން ކަމަށެވެ.

ބާސެލޯނާއިން ވަނީ އެކްލަބުގެ މިދިޔަ މާލީ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި ކްލަބުގެ ހަރުމުދާ ވިއްކާފައެވެ. އެގޮތުން ބާސާ ސްޓޫޑިއޯސްގެ 24.5 ޕަސެންޓު އެކްލަބުން ވަނީ އޯފެއުސް މީޑިއާއަށް 84.6 މިލިއަން ޕައުންޑަށް ވިއްކާފައެވެ. އަދި ޓީވީ ރައިޓްސްގެ ބޮޑު ބައެއްވެސް އެކްލަބުން 25 އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ވިއްކާފައިވެއެވެ.

Advertisement

ބާސެލޯނާއިން މިގޮތަށް ކަންތައްކުރީ ނިމުނު ސަމަރ ޓްރާންސްފަރ ގައި ޓީމަށް މުހިންމު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށެވެ. އެކްލަބަށް ވަނީ ލަލީގާގެ ފައިނޭންޝަލް ފެއަރޕްލޭ ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ބައެއް ކުޅުންތެރިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ އާއި ރަފީނިއާ ހިމެނެއެވެ. ކްލަބަށް މިކުޅުންތެރިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނީ ކްލަބުގެ ހަރުމުދާ ވިއްކާ، އިތުރު އާމްދަނީ ހޯދައިގެންނެވެ.

މި ސީޒަންގެ ސްޕެނިޝްލީގުގައި ބާސެލޯނާ މިހާރު އޮތީ 16 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައެވެ. ބާސެލޯނާއަށްވުރެ ދެޕޮއިންޓު އިތުރަށް ހޯދައިގެން ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
33%
0%
33%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް