ކ. މާލެ
|
16 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހުކުރު 08:36
ސްކޮޑުން އަލަށް ފުރުޞަތު ދިން އިވާން ޓޯނީ
ސްކޮޑުން އަލަށް ފުރުޞަތު ދިން އިވާން ޓޯނީ
ރޮއިޓާރސް
އިންގްލެންޑްގެ ޤައުމީ ސްކޮޑް
އިނގިރޭސި ޤައުމީ ސްކޮޑްގައި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ފަސް ކުޅުންތެރިން
 
ސްކޮޑުން އަލަށް ފުރުޞަތު ދިނީ ބްރެންޓްފޯޑްގެ އިވާންއަށް

ނޮވެމްބަރު މަހު ޤަތަރުގައި ފަށާ ފީފާ ވަރލްޑްކަޕްގެ ކުރިން އިންގްލެންޑުން ކުޅޭ ފަހު ދެމެޗަށް އެކުލަވާލި ޤައުމީ ސްކޮޑްގައި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ފަސް ކުޅުންތެރިން ހިމަނައިފިއެވެ. އިންގްލެންޑަށް ކުރިއަށް އޮތީ ނޭޝަންސް ލީގުގައި އިޓަލީގެ އިތުރުން ޖަރމަނީއާ ވާދަކުރާ މެޗެވެ. މިދެމެޗުވެސް ކުޅޭނީ މިމަހުއެވެ.

އެއް ކްލަބަކުން އެންމެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ހިމެނެނީވެސް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީންނެވެ. ކޯޗު ސައުތް ގޭޓް އެކުލަވާލި ސްކޮޑްގައި ހިމެނޭ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިންނަކީ ޑިފެންޑަރ ޖޯން ސްޓޯންސް, ކައިލް ވޯކާ, މިޑްފީލްޑަރ ކަލްވިން ޕިލިޕްސް, ފޯވާޑް ޖެކް ގްރީލިޝް އަދި ފިލް ފޮޑެންއެވެ. ސްކޮޑުން އަލަށް ޖާގަ ދިން ކުޅުންތެރިއަކީ މިސީޒަންގައި ބްރެންޓްފޯޑްގައި މޮޅަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިވާން ޓޯނީއަށެވެ. 26 އަހަރުގެ ފޯވާޑް ވަނީ މިސީޒަންގައި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ކުޅުނު ހަ މެޗުން ފަސް ގޯލް ޖަހާފައެވެ.

ކީޕަރު ޑީން ހެންޑަރސަންއާއި, ޑިފެންޑަރ އެރިކް ޑެއާއާއި, ބެން ޗިލްވެލްއަށް ވަނީ އަލުން ފުުރުޞަތު ދީފައެވެ. އަނިޔާގެ ސަބަބުން ހެންޑަރސަންއާއި, ކީޕަރު ޕިކް ފޯޑަށް ފުރުޞަތެއް ނުދެއެވެ, މީގެއިތުރުން އަނިޔާގައި ހުރި ރަޝްފޯޑަށްވެސް ފުރުޞަތެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު ވަރލްޑްކަޕަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ރަޝްފޯޑަށް އަދިވެސް ފުރުޞަތު އޮތްކަން ކޯޗު ސައުތް ގޭޓް ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. މީގެއިތުރުން ފުރުޞަތު ނުލިބުނު މުހިއްމު ކުޅުންތެރިއަކީ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯވާޑް ޖޭޑަން ސަންޗޯއެވެ.

މިސީޒަންގެ ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު މަދުން ލިބުނަސް ޑިފެންޑަރ ހެރީ މެގުއާއާއި, ލޫކް ޝޯވއަށް ވަނީ ސްކޮޑުން ފުރުޞަތު ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
14%
0%
43%
43%
0%
ކޮމެންޓް