ކ. މާލެ
|
12 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޯމަ 07:03
ދިރާގުން ހޮޓެލް އޭޝިއާ ޕާޓްނާޝިޕް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ދިރާގުން ހޮޓެލް އޭޝިއާ ޕާޓްނާޝިޕް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ދިރާގު
ދިރާގު
ހޮޓެލް އޭޝިއާގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު
 
މިއީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ހަމައެކަނި ބައިނަލްއަގުވާމީ ހޮޓެލް ސަޕްލައިސް އެގްޒިބިޝަން

މި އަހަރުގެ ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަން އެންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ކަލިނަރީ ޗެލެންޖް 2022 ގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ހޮޓެލް އޭޝިއާއަކީ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކަލިނަރީ ދާއިރާގެ ފަންނުވެރިންނަށް އެމީހުންގެ ހުނަރުތަކާއި ޚިދުމަތްތައް އާންމުންނަށް ދައްކާލުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދޭ އިވެންޓެކެވެ. މި އިވެންޓުގެ ޒަރިއްޔާއިން އެފަރާތްތަކަށް ސަރަހައްދީ ކަލިނަރީ ކޮމިއުނިޓީ ތެރޭގައި ނެޓްވޯކްކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ފަހިވެގެންދާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހޮޓެލް އޭޝިއާއަކީ 150އަށް ވުރެ ގިނަ ކުންފުންޏާއި 500އަށް ވުރެ ގިނަ ކަލިނަރީ ކޮމްޕެޓިޝަން އެންޓްރީސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ހަމައެކަނި ބައިނަލްއަގުވާމީ ހޮޓެލް ސަޕްލައިސް އެގްޒިބިޝަނެވެ.

މި އަހަރުގެ އިވެންޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ ހޮޓެލް އޭޝިއާގެ 16 ވަނަ އެޑިޝަނެވެ. މި ހަރަކާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 10އިން 12އަށް ދަރުބާރުގޭގެ އެގްޒިބިޝަން ހޯލްގައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ޑިޖިޓަލް ޓްރާންސްފޮމޭޝަން ޕާޓްނަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ދިރާގުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިއެރުވުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އިވެންޓްތަކަށް އެއްބާރުލުންދީ އެހީތެރިވުމަށް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް