ކ. މާލެ
|
11 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 12:53
ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަދި އދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަދި އދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޓްވިޓަރ
އދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ދައުރު
ޝާހިދުގެ އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ ދައުރު މާދަމާ ހަމަވާނެ
 
މިއީ އދގެ ޢާއްމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ދިވެހިރާއްޖޭން ކުރިމަތިލި ފުރަތަމަ ފަހަރު
 
ޝާހިދުގެ "އުންމީދުގެ ރިޔާސަތު"، ބިނާކުރައްވައިފައި ވަނީ 5 ތަނބެއްގެ މައްޗަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ ދައުރު މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހަށް ހަމަވާނެއެވެ.

ޔޫއެންގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގެ 76 ވަނަ ދައުރުގެ ރިޔާސަތު ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފައި ވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު އިންތިޚާބުންނެވެ. އެއީ 193 ގައުމު އެކުލެވޭ އާންމު މަޖިލީހުގެ 143 ގައުމުގެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތެއް ހޯއްދަވައިގެންނެވެ.

މިއީ 1946 އަހަރުން ފެށިގެން އދގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އަހަރަކު ގަވާއިދުން ބާއްވާ އިންތިހާބެކެވެ. 2021 ސެޕްޓެންބަރު 14 ގައި ފެށުނު ޢާއްމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ދައުރުގައި އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކުގެ ފަރާތުން ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ޚިޔާރުކުރެއްވީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިހެވެ. މިއީ އދގެ ޢާއްމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ދިވެހިރާއްޖޭން ކުރިމަތިލި ފުރަތަމަ ފަހަރު ވެސް މެއެވެ. އަދި މިއީ މިހާތަނަށް އދގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ރާއްޖޭން ބެލެހެއްޓި ފުރަތަމަ އަދި ތާރީޚީ ފަހަރު ވެސް މެއެވެ. މި ތާރީޚާ އެކު ރާއްޖެވެފައިވަނީ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އދގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި 6 ވަނަ ގައުމަށެވެ.

Advertisement

އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ "އުންމީދުގެ ރިޔާސަތު"، ބިނާކުރައްވައިފައިވަނީ 5 ތަނބެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކުރައްވައި އަންހެނުންގެ ކުރިއެރުމަށާއި ޒުވާނުން ބާރުވެރި ކުރެއްވުމަށާއި ވަކިން ހާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ދާއިރާއާ އުސްމިންތަކަށް ގެންދިއުމުގެ މައްޗަށެވެ.

މި ތާރީޚީ އަދި ފަޚުރުވެރި ރިޔާސަތުގައި ޚާޒިޖީ ވަޒީރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ ވަދާއީ ތަގުރީރު މި މަހުގެ 12ވަނަ ދުވަހު އދގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ދެއްވާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
75%
0%
25%
0%
0%
ކޮމެންޓް