ކ. މާލެ
|
8 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 07:22
ޓޮޓެންހަމުން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ޓޮޓެންހަމުން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ރިޗާލިސަންގެ ދެލަނޑުން މާސޭ ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް
ޓޮޓެންހަމްގެ ދެ ލަނޑު ވެސް ޖެހީ ފޯވާޑް ރިޗާލިސަން

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މާސޭ ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމުން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފިއެވެ.

ގްރޫޕް ޑީގައި މި ދެ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ ފުޓުބޯޅަ މެޗު ކުޅުނީ ޓޮޓެންހަމްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައެވެ. މެޗު ޓޮޓެންހަމުން ކާމިޔާބުކުރީ 2-0 އިންނެވެ.

މެޗުގެ ދެ ލަނޑު ވެސް ފެނުނީ ދެވަނަ ހާފުގައެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގައި ލަނޑު ޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނު ނަމަވެސް އެއްވެސް ޓީމަކަށް ކާމިޔާބުވާ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. މެޗުގައި މާސޭއަށް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އަކީ، މެޗުގެ ގިނަ ބައި 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކު ކުޅެން ޖެހުމެވެ. ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ދެވަނަ މިނެޓުގައި މާސޭގެ ޑިފެންޑަރު އެމްބެމްބާއަށް ވަނީ ސީދާ ރަތް ކާޑު ދައްކާފައެވެ.

ޓޮޓެންހަމްގެ ދެލަނޑު ވެސް ކާމިޔާބުކުރީ ފޯވާޑް ރިޗާލިސަންއެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑު ރިޗާލިސަން ޖެހީ މެޗުގެ 76 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. އަދި ދެވަނަ ލަނޑު އޭނާ ޖެހީ 81 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ.

މި ގްރޫޕްގައި ދެން ހިމެނޭ ދެ ޓީމަކީ އެއިންޓްރަކްޓް ފްރޭންފާޓާއި ސްޕޯޓިންއެވެ. އެއިންޓްރަކްޓް ފްރޭންފާޓްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު 3-0 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ސްޕޯޓިންއެވެ.

މި ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ މަގާމުގައި އޮތީ ތިން ޕޮއިންޓާއެކު ސްޕޯޓިންއެވެ. ދެވަނަ މަގާމުގައި އޮތް ޓޮޓެންހަމަށް ވެސް ލިބެނީ ތިން ޕޮއިންޓެވެ. ނަމަވެސް ސްޕޯޓިންއަށް ކުރި ލިބެނީ ފައިދާ ގޯލުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް