ކ. މާލެ
|
6 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 07:09
ނޮވިޔާ ގަޒެޓާގެ އެޑިޓަރ އިން ޗީފް އަދި ނޫހުގެ އެޑިޓަރ އިން ޗީފް އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޯޓު ރޫމް ބޭރުގައި
ނޮވިޔާ ގަޒެޓާގެ އެޑިޓަރ އިން ޗީފް އަދި ނޫހުގެ އެޑިޓަރ އިން ޗީފް އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޯޓު ރޫމް ބޭރުގައި
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާއިން މިނިވަން ނޫސްތައް ބަންދުކުރުން
ރަޝިއާގެ މިނިވަން ނޫހެއް ކަމަށްވާ ނޮވިޔާ ގަޒެޓާގެ ލައިސެންސް ބާތިލުކޮށްފި
 
މި ނޫސް ބަންދު ކުރަން އެންގީ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައާ ގުޅޭ ވާހަކަތަކެއް ޝާއިއުކޮށްގެން
 
މިއީ ރަޝިއާގައި ތިބި މަދު މިނިވަން ނޫސްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ނޫސް

ރަޝިއާގައި މިހާރު ހިންގަމުން އަންނަ މަދު މިނިވަން ނޫސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނޮވިޔާ ގަޒެޓާގެ ލައިސެންސް ބާތިލުކޮށްފިއެވެ.

މި ލައިސެންސް ބާތިލު ކުރަން ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ މޮސްކޯގެ ކޯޓަކުން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. މި ހުކުމާއެކު މިހާރު އެ ނޫސް އޮޕަރޭޓް ކުރުން މަނާވާނެއެވެ.

ހުކުމާ ގުޅޭގޮތުން، އެ ނޫހުގެ އެޑިޓަރ އިން ޗީފް ޑިމީޓްރީ މުރަޓޮވް ވިދާޅުވީ އެއީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ކުރި ހުކުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ޑިމީޓްރީއަކީ ރަޝިއާގައި ތެދު ޚަބަރު ފެތުރުމުގައި ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތަށް ނޯބެލް އިނާމުވެސް ލިބިފައިވާ ނޫސްވެރިއެެކެވެ.

ނޮވިޔާ ގަޒެޓާ އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މޮސްކޯގެ ޑިސްޓްރިކް ކޯޓުން އެ ނޫސް މަރާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ނޫހުގެ މުވައްޒަފުންގެ 30 އަހަރުގެ ބުރަ މަސައްކަތް ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި ނޫހުގެ ކިޔުންތެރިންގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކޯޓަކީ އަބަދުވެސް ސިޔާސީ ގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތައް ބަލަމުންގެންދާ ކޯޓެއް ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ހުކުމާ ގުޅިގެން އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފީހުން ވެސް ވަނީ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެ އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ މިއީ ރަޝިއާގައި މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަށް ލިބުނު ހީނަރު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިނިވަންކަމާއެކު ނޫސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ހިޔުމަން ރައިޓްސް އޮފީހުން ވަނީ މޮސްކޯއަށް ގޮވާލައިފައެވެ.

ނޮވިޔާ ގަޒެޓާއަކީ 1993 ވަނަ އަހަރު ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަންގެ އެންމެ ފަހު ލީޑަރު މީޚާއިލް ގޮރްބަޗޯވް ފެއްޓެވި ނޫހެކެވެ. އެ ނޫސް ބަންދުކުރަން އެންގީ އެ ޤައުމުގެ ޚަބަރު ފެތުރުމުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް