އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
އައިސީސީ ޓްރޮފީ

ބޮޑު މޮޅަކާއެކު އިންޑިއާ ބަލިކޮށް، ޕާކިސްތާނުން އައިސީސީ ޓްރޮފީ އުފުލާލައިފި

  • ޕާކިސްތާނަކީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރި އެންމެ ދަށަށް ރޭންކުކޮށްފައިވާ ޓީމު
  • ޕާކިސްތާން މެޗުގައި 338 ލަނޑު ހެދިއިރު، އިންޑިއާއަށް ހެދުނީ 158 ލަނޑު

ކ. މާލެ | 18 ޖޫން 2017 | އާދީއްތަ 21:43 | 2,045

އިންޑިއާގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާ ޕާކިސްތާނުން އުފާފާޅުކުރަނީ - ޓްވިޓަރ

ބޮޑު މޮޅަކާއެކު އިންޑިއާ ބަލިކޮށް، ޕާކިސްތާނުން އައިސީސީ ޓްރޮފީ އުފުލާލައިފިއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަންގެ ދަ އޯވަލްގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި ފުރަތަމަ ކުޅެން އެރީ ޕާކިސްތާނުންނެވެ. އެޓީމުން ވަނީ ކުޅެން އަރާ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން 50 އޯވަރު ތެރޭގައި 338 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. މިއީ 1992 ވަނަ އަހަރަށްފަހު ޕާކިސްތާނުން 50 އޯވަރާއެކު އައިސީސީ ޓްރޮފީ ހޯދި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ޕާކިސްތާން ޓީމުގެ ފަހަރް ޒަމާން ސެންޗަރީއެއް ހަދާފައިވާއިރު، މުހައްމަދު ހަފީޒް ވަނީ ނުބައިނުވެ 57 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. މީގެއިތުރުން އަޒްހަރު އަލީ 59 ލަނޑު ހަދާފައިވާއިރު، ބަބާ އަޒަމް ވަނީ 46 ލަނޑު ހަދާފައެވެ.

ޖަވާބުގައި އިންޑިއާ އިން ކުޅެން އަރާ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 158 ލަނޑެވެ. އިންޑިއާ ޓީމުގެ ހަރްދިކް ޕަންޑްޔާ 76 ލަނޑު ހަދާފައިވާއިރު، ޔުވްރާޖް ސީންގް ވަނީ 22 ލަނޑު ހަދާފައެވެ.

ޕާކިސްތާނަކީ މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ އެންމެ ދަށަށް ރޭންކުކޮށްފައިވާ ޓީމެވެ. އެޓީމު ދުނިޔޭގެ ހަވަނައަށް ރޭންކުކޮށްފައިވާއިރު، އިންޑިއާ ރޭންކުކޮށްފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ އެއްވަނައަށެވެ.

މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ޕާކިސްތާންގެ ކެޕްޓަން ސަފްރާޒް އަހުމަދު ބުނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އިންޑިއާ އަތުން ބަލިވުމުންވެސް މުބާރާތް އަދި ނުނިމޭ ކަމަށާއި، އަދިވެސް ކާމިޔާބުކުރެވޭނެކަން ކުޅުންތެރިންނަށް ވިސްނައިދީފައިވާނެކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހުރިހާ ޝުކުރެއްވެސް ހައްގީ ކުޅުންތެރިންނަށް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މެޗަށްފަހު ވާހަކަދައްކަމުން އިންޑިއާގެ ކެޕްޓަން ވިރާތް ކޯލީ ބުނީ އިންޑިއާގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންވެސް މެޗު ކާމިޔާބުކުރަން ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކު މޮޅުނުވާނެކަން އެއީ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ހަގީގަތެއް ކަމަށެވެ.

މުބާރާތުގައި ޕާކިސްތާން ވަނީ ދުނިޔޭގެ ދެވަނައަށް ރޭންކުކޮށްފައިވާ ސައުތް އެފްރިކާ އަދި ތިންވަނައަށް ރޭންކުކޮށްފައިވާ އޮސްޓްރޭލިއާވެސް ބަލިކޮށްފައެވެ. ޕާކިސްތާން ހޯދި ކާމިޔާބީއާއެކު އެގައުމުގައި އަންނަނީ އުފާފާޅުކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.