ކ. މާލެ
|
1 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 07:46
އާސެނަލްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޖެސޫސް
އާސެނަލްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޖެސޫސް
ޕްރިމިއަރ ލީގު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
އާސެނަލް މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާ ފަސް މެޗަށް، ތާވަލްގެ އެއްވަނާގައި!
 
އާސެނަލް އޮތީ ފަސް މެޗުން 15 ޕޮއިންޓާއެކު

އާ ސީޒަންގައި އާސެނަލްގެ ރަނގަޅު ފޯމް ދަމަހައްޓާ ލީގުގައި ފުރަތަމަ ފަސް މެޗުންވެސް މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި އާސެނަލް ކުޅުނު ފަސްވަނަ ފުޓުބޯޅަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އެސްޓޮން ވިލާއާ ވާދަކޮށް 2-1 ނެވެ. ފުރަތަމަ ހާފްގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ އާސެނަލްއަށް ކުރި ހޯދައިދިނީ ސިޓީން ގެނައި ބްރެޒިލް ފޯވާޑް ޖީސުސްއެވެ. އެކަމަކު 74 ވަނަ މިނެޓުގައި ޑަގްލަސް ލުއިޒް ލަނޑެއް ޖަހާ އެސްޓޮން ވިލާއަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނެވެ. އެނަތީޖާގައި ދެމިއޮތީ އެންމެ ދެ މިނެޓެވެ. ގަބްރިއަލް މާޓިނެލީ ލަނޑު ޖަހާ އާސެނަލްއަށް ފަސްވަނަ މޮޅު ހޯދައިދީ, ތާވަލްގެ އެއްވަނާގައި ބާއްވައިދިނެވެ. މިއީ 2004-2005 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަންގެ ފަހުން ފުރަތަމަ ފަސް މެޗުން އާސެނަލް މޮޅުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެސީޒަންގައި އާސެނަލް ލީގު ނިންމާލީ ދެވަނާގައެވެ.

Advertisement

މިމޮޅާއެކު އާސެނަލްއަށް އެއްވަނާގައި މަޤާމް ދެމެހެއްޓުނު ނަމަވެސް, މިބައްޔާއެކު އެސްޓޮން ވިލާގެ ކޯޗު ސްޓީވަން ޖެރާޑަށް ވަނީ ޕްރެޝަރ ބޮޑުވެފައެވެ. ފުރަތަމަ ފަސް މެޗުގެ ތެރެއިން މޮޅުވީ އެންމެ މެޗަކުންނެވެ. ޓީމް އޮތީ ރެލިގޭޝަން ޒޯންގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް