ކ. މާލެ
|
31 އޯގަސްޓް 2022 | ބުދަ 08:36
މީޚާއިލް ގޮރްބަޗޯވް
މީޚާއިލް ގޮރްބަޗޯވް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ގޮރްބަޗޯވް އަވަހާރަވުން
މީޚާއިލް ގޮރްބަޗޯވް އަވަހާރަވެއްޖެ
 
ޔޫއެސްއެސްއާރު ދުނިޔެއަށް ހުޅުވާލެއްވި ބޭފުޅަކީ މީޚާއިލް ގޮރްބަޗޯވް

ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަންގެ އެންމެ ފަހު ލީޑަރު މީޚާއިލް ގޮރްބަޗޯވް އުމުރުފުޅުން 91 އަހަރުގައި އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ. ގޮރްބަޗޯވް އަކީ އޭރު ދުނިޔޭގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ފިނި ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެންނެވުމުގައި އިސްދައުރެއް އަދާކުރެއްވި އެއްފަރާތެވެ.

1985 ވަނަ އަހަރު މަގާމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ފަހު އޭރުގެ ޔޫ.އެސް.އެސް.އާރު ދުނިޔެއަށް ހުޅުވާލައްވާ އަދި އެތެރޭގެ ހިންގުމަށް އިސްލާހީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގޮރްބަޗޯވް ގެންނެވި އެވެ. ނަމަވެސް ޔޫ.އެސް.އެސް.އާރު އެގޮތުގައި އޮތުން ނިމުމަކަށް އައުން ގޮރްބަޗޯވް އަކަށް ނުހުއްޓެވުނެވެ. މި ޒަމާނުގެ ރަޝިޔާ އުފެދިގެން އައީ ޔޫ.އެސް.އެސް.އާރު ރޫޅިގެން ދިއުމާއި އެކުއެވެ.

ގޮރްބަޗޯވް އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުން ގެންދަވަނީ ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވަމުންނެވެ. އދ ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރެސް ވިދާޅުވީ ގޮރްބަޗޯވް އަކީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ތާރީޚް ދާ މިސްރާބު ބަދަލުކޮށްލެއްވި ބޭފުޅެއް ކަމުގައެވެ. އަދި އެއީ އެފަދަ ދެވަނަ އެއްނުވާ "ސްޓޭޓްސްމަން" އެއްކަމަށާއި ދުނިޔެއަށް ގެއްލިގެން އެ ދިޔައީ ވަރުބަލިކަމެއް ނެތި ސުލްހައަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި "ބިޔަ" ޝަޚުސިއްޔަތެއްކަމުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މީޚާއިލް ގޮރްބަޗޯވް(ވ) އާއި އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ރޮނަލްޑް ރޭގަން

މީޚާއިލް ގޮރްބަޗޯވް އަވަހާރަވެފައި ވަނީ ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދެވި ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ. އެހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ ގޮރްބަޗޯވް ގެންދެވީ ދިގުލީ ސީރިއަސް އާލާސްކަންފުޅަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ކަމުގައެވެ. އަދި މިފަހަކަށް އައިސް ސިއްހީ ހާލުކޮޅު އައީ އިތުރަށް ގޯސްވަމުން ކަމަށާއި ދޭތެރެ ދޭތެރޭން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްވަމުން ވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައިވެއެވެ. ގޮރްބަޗޯވް އަވަހާރަވީ ކޮން އާލާސްކަންފުޅަކުންކަން އިއުލާންކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް، ކިޑްނީގެ އާލާސްކަންފުޅެއްގައި ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ޖޫން މަހު މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފައިވެއެވެ.

ގޮރްބަޗޯވް އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިންގެ އިތުރުން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ލީޑަރު އުރުސަލާ އާއި އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން ވެސް ވަނީ ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެފައެވެ. ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ލީޑަރު ވިދާޅުވީ "ފްރީ" ނުވަތަ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޔޫރަޕަކަށް މަގު ހުޅުވާލަދެއްވި ބޭފުޅަކީ ގޮރްބަޗޯވް ކަމުގައެވެ.     

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް