ކ. މާލެ
|
30 އޯގަސްޓް 2022 | އަންގާރަ 18:51
ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތި ހުރި ޕާރުސަލް
ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތި ހުރި ޕާރުސަލް
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސް
ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު ޑްރަގް އަތުލައިގަތުން
ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު 1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި
 
މި މަސްތުވާތަކެތީގެ މަގުމަތީގެ އަގު އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާ
 
މިއީ މިއަހަރު މި ބާވަތުގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުމުން އަތުލައިގަތް ދެވަނަ ފަހަރު
 
މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ "މެފެޑްރޯން" އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނޭ

ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެފިއެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން އަންގާރަ ދުވަހު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެ ތަކެތި އަތުލައިގެންފައި ވަނީ، ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ޕާރުސަލްތަކެއް ބަލައި، ފާސްކުރުމުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ. މި ޑްރަގް އަތުލައިގެންފައިވަނި މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާއިން ބުންޏެވެ.

ބަލައި ފާސްކުރެވުނު ޕާރުސަލްގެ ތެރެއިން ފެނުނު މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ތަހުލީލުކުރިއިރު، މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ "މެފެޑްރޯން" އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުންޏެވެ. މިއީ އެ ބާވަތުގެ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅެނިކޮށް މި އަހަރު އަތުލައިގަތް ދެ ވަނަ ފަހަރު ކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިގަތް މަސްތުވާތަކެތީ ބަރުދަނުގައި 526 ގްރާމް ހުރި ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުންޏެވެ. އެއީ މަގުމަތީގެ އަގުގެ ގޮތުން ބަލާނަމަ އެއް މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެއްޗެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން ބުނީ އެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުވާ ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި އަތުލައިގަތް މަސްތުވާތަކެތި މިހާރު ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ބާވަތުގެ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅެނިކޮށް މި އަހަރު އެންމެ ފުރަތަމަ އަތުލައިގަތީ، ކުރިއަރ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވާ ޕާރުސަލްތަކެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި މާޗު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ ފަހަރު 585 ގްރާމްގެ މެފެޑްރޯން އަތުލައިގަތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
67%
0%
0%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް