ކ. މާލެ
|
30 އޯގަސްޓް 2022 | އަންގާރަ 08:06
ހަމަށް ތެޔޮ އަޅާފައި ކާބުލްގެ މަގުމަތީގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި
ހަމަށް ތެޔޮ އަޅާފައި ކާބުލްގެ މަގުމަތީގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި
ރޮއިޓާސް
އަފްޣާނިސްތާނުން ތެޔޮ ގަތުން
ރަޝިޔާގެ ތެޔޮ އަފްޣާނިސްތާނުން ގަންނަނީ
 
ތެލުގެ އިތުރުން ގޮދަން ހޯދުމުގެ މަޝްވަރާ ވެސް ތާލިބާނުން އަންނަނީ ކުރަމުން

ރަޝިއާގެ ތެޔޮ ގަތުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ފަހުގެ މަރުހަލާއަކަށް އާދެވިފައިވާ ކަމަށް އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިކަން ކުރަމުން އަންނަ ތާލިބާން ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

ރޮއިޓަރސް އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ތާލިބާންގެ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލެއް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ރަޝިއާގެ ތެލާއި، ޕްލާސްޓިކާއި ރެސިން އަދި ނައިލޯނާއި ސިންތެޓިކް ފައިބަރ އުފައްދަން ބޭނުންކުރާ ބެންޒީން ގަތުމަށް ރަޝިއާއާއި މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އެ މަޝްވަރާގެ ފަހު މަރުހަލާ ކަމަށެވެ.

އަފްޣާނިސްތާނުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމީގެ ތަރުޖަމާން ހަބީބުއްރަހުމާން ހަބީބީއާއި ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްގައި ބުނެފައިވަނީ ކޮމާސް މިނިސްޓްރީން އިސްނަގައިގެން ރަޝިއާގައި އެގައުމުގެ ވަފުދެއް މި މަސައްކަތުގައި މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެ ވަފުދުން ކުރަމުން އަންނަނީ ގޮދަނާއި، ގޭހާއި ތެޔޮ ގަތުމުގެ އެއްބަސްވުން ފައިނަލް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

މިހާރު ދަނީ ރަޝިއާއާއި އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން، މިކަމާއި ގުޅޭ ތަފްސީލު ދެން ދެވޭނީ ކޮންޓްރެކްޓް ހަދާ ނިމުމުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމީގެ ތަރުޖަމާން ހަބީބުއްރަހުމާން ހަބީބީ

އަފްޣާނިސްތާނުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމާސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްގައި ބުނެފައިވަނީ މި މަހުގެ ތެރޭގައި ރަޝިއާއަށް މިނިސްޓަރުންގެ ފެންވަރުގެ ވަފުދެއް ވަޑައިގެންފައިވާއިރު، ކޮމާސް އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލުން އަދިވެސް ތިބީ މޮސްކޯގައި ކަމަށެވެ. އަދި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ އެއްބަސްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ތެލާއި ބެންޒީން ހޯދުމަށް އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމަށް ވަރަށް ކައިރިވެއްޖެ ކަމަށާއި، ވަރަށް އަވަހަށް މި މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރަޝިއާގެ ފޮރިން އަދި އެނަރޖީ މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު ބަހެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

ތެލުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ، އަފްޣާނިސްތާނުގެ ކޮމާސް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމާއި ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުވެ ހުންނެވި ބޭފުޅާގެ އިސްނެންގެވުމުގެމަތިން އެގައުމަށް ވަފުދެއް ވަޑައިގެން ކުރެއްވި މަޝްވަރާތަކާއެކުއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިނަމަ، ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުނިޔެއިން ތާލިބާނުންނާއެކު ވިޔަފާރިކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އިތުރުވެގެންދާނެ ބޮޅަކަށެވެ. މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އެމެރިކާ ސިފައިން އަފްޣާނިސްތާނުން ފޭބި ފަހުން އެގައުމުގެ ކޮންޓްރޯލް އަލުން ތާލިބާނުންގެ ދަށަށް ގެނެސް ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލިނަމަވެސް، ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުނިޔެއާއި އެހާބޮޑު ގުޅުމެއް ނެތެވެ.

އަފްޣާނިސްތާނުން ރަޝިއާގެ ތެޔޮ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅަކީ ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިންގެ ހަނގުރާމައާއި ގުޅިގެން، އެމެރިކާ އިސްވެ އޮވެ ރަޝިއާގެ ތެޔޮ ބޮއިކޮޓްކުރުމަށް ގޮވަމުންދާ ދަނޑިވަޅެކެވެ. އަފްޣާނިސްތާނު އަދި ރަޝިއާއަކީ ވެސް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދެގައުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް