ކ. މާލެ
|
28 އޯގަސްޓް 2022 | އާދީއްތަ 05:15
ޗައިނާއިން ޓައިވާން ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ޗައިނާއިން ޓައިވާން ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ޗައިނާ ޓައިވާން މައްސަލަ
ޗައިނާގެ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް އަދިވެސް ހުއްޓާނުލާކަމަށް ޓައިވާނުން ބުނެފި
 
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ އެކި ވަގުތުތަކުގައި ޗައިނާގެ 21 މަތިންދާ ބޯޓާއި، 5 ކަނޑުއުޅަނދު ޓައިވާން ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވޭ

ޗައިނާގެ އަސްކަރީ ތަމްރީން ހަރަކާތްތައް އަދިވެސް ހުއްޓާނުލާކަމަށް ޓައިވާނުން ބުނެފިއެވެ.

ޓައިވާންގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ އެކި ވަގުތުތަކުގައި ޗައިނާގެ 21 މަތިންދާ ބޯޓާއި، 5 ކަނޑުއުޅަނދު ޓައިވާން ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއީ ޗައިނާއިން ފެށި އަސްކަރީ ތަމްރީން ކަމަށް ޓައިވާނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޓައިވާންގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ ޗައިނާގެ އަސްކަރީ އުޅަނދެއް އެގައުމުގެ ސަރަހައްދު ހުރަސްކޮށް ވަދެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ ހައުސް އޮފް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސްގެ ސްޕީކަރ ނެންސީ ޕެލޯސީ މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ޓައިވާނަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅާއެކު، ޗައިނާއިން ވަނީ ޓައިވާނާ ކައިރީގައި އެގައުމުން ހިންގާ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް އިތުރުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މި ތަމްރީންތަކުގެ ތެރޭގައި ބެލެސްޓިކް މިސައިލް ލޯންޗުކުރުމާއި ލައިވް ވަޒަން ބޭނުންކުރުންފަދަ ކަންތައްތައް ވަނީ ފެނިފައެވެ. އަދި ޗައިނާ އަސްކަރިއްޔާގެ އެއްގަމާއި ވައިގެ އަދި ކަނޑުމަތީގެ އުޅަނދުތައް ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

ޓައިވާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޖޯސެފް ވޫ ވަނީ އެމެރިކާގެ ހައުސް އޮފް ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވްސްގެ ސްޕީކަރ، ނެންސީ ޕެލޯސީ ޓައިވާނަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން ޗައިނާއިން ފަށައިގެން އުޅޭ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތަކަކީ، އެގައުމުން ޓައިވާނަށް އަރައި ޓައިވާން ހިފުމަށް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޗައިނާއިން މިހާރު ބޮޑެތި އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ވޫ ވަނީ، އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން މިސައިލް ހަމަލާތަކާއި ސައިބަރ ހަމަލާތަކުގެ އިތުރުން، ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުމާއި އިގުތިސާދީގޮތުން ޓައިވާނަށް ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިކުރުވަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިހާރު ޗައިނާއިން ކުރިއަށްގެންދާ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތައް ނިންމުމަށްފަހު ޓައިވާން ސަރަހައްދުގައި އިތުރު ދިގު މުއްދަތުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދަން މަސައްކަތްކުރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށްވެސް ވޫ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިއީ ޗައިނާއިން ގެންގުޅޭ ޖިއޯ ސްޓްރެޓީޖިކް އަމާޒުތައް ޓައިވާނުން ބޭރަށް މުޅި ސަރަހައްދަށް ފެތުރުމަށް އެގައުމުން ވިސްނުން ގެންގުޅޭ ކަމުގެ ހެތްކެއް ކަމަށާއި، މިއީ ޓައިވާންގެ އިތުރުން މުޅި އެސަރަހައްދަށް ވެސް އޮތް ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ވޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވޫ ވަނީ މިގޮތަށް ކަންތައް ވިޔަ ނުދިނުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
67%
0%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް