ކ. މާލެ
|
26 އޯގަސްޓް 2022 | ހުކުރު 09:35
ދިވެހި ނޫސްވެރިން އިންޑިއާގެ ޕްރެސް ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރަނީ
ދިވެހި ނޫސްވެރިން އިންޑިއާގެ ޕްރެސް ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރަނީ
އެމްއެމްސީ
ދިވެހި ނޫސްވެރިންނަށް އިންޑިއާއިން ތަމްރީން ދިނުން
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ދިވެހި ނޫސްވެރިން، އިންޑިއާގެ ޕްރެސް ކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮށްފި
 
މިއީ އިންޑިއާގެ ޕްރެސް ކައުންސިލް ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ބައްދަލުކޮށް، ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރު

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ދިވެހި ނޫސްވެރިންގެ ޓީމެއް އިންޑިއާގެ ޕްރެސް ކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ އިންޑިއާއިން ތަމްރީން ހޯދުމަށް ދިވެހި ނޫސްވެރިންގެ ޓީމެއް އިންޑިއާއަށް ކުރަމުން އަންނަ ދަތުރުގެ ތެރެއިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައވެ. މިއީ ދިވެހި ނޫސްވެރިންނަށް ތަމްރީނު ދިނުމަށް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި އިންޑިއާ ސަރުކާރު ގުޅިގެން، އެމިޓީ ޔުނިވަރސިޓީން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަމްރީނު ދަތުރެކެވެ.

އިންޑިއާގެ ޕްރެސް ކައުންސިލާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް ހުސައިން ޘަޤީފް އާއި ކައުންސިލް މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝާފިއު އާއި ކައުންސިލް މެމްބަރު މުއިއްޒު އިބްރާހިމްއެވެ. އިންޑިއާގެ ޕްރެސް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ އެ ކައުންސިލްގެ ޗެއަރ ޕާސަން، އަދި އިންޑިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރިޓަޔާޑް ޖަސްޓިސް ރަންޖަނާ ޕްރަކާޝް ދެސާއި އާއި ކައުންސިލް މެމްބަރު ޖީ ސުދާކަރު ނެއިރާއި ސެކެޓްރީ ނުންގްސަންގްލެމްބްގެ އިތުރުން އެ ކައުންސިލްގެ އިސް ބޭފުޅުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިންޑިއަން އިންސިޓިޓިއުޓް އޮފް މާސް ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ކޯސް ޑިރެކްޓަރ ޑރ. ސަންގީތާ ޕްރަވެންދްރާ ވެސް މި ބައްދަލުވުގައި ބައިވެރިވެވަޑައި ގެންނެވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި އިންޑިއާގެ ޕްރެސް ކައުންސިލްގެ ޗެއާރ ޕާސަން ޖަސްޓިސް ރަންޖަނާ ޕްރަކާޝް ވިދާޅުވީ އެ ބައްދަލުވުމަކީ ދެ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް އެޅިގެންދިޔަ ރަނގަޅު ފާލަމެއް ކަމަށެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ވަފުދުން ވަނީ، ދެ ކައުންސިލް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކޮށް، އެ މަގުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދައުވަތު ދީފައެވެ.

މިބައްދަލަވުމުގައި ދެ ގައުމުގެ ކައުންސިލް މަސައްކަތްތަކާއި ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް، ތަޖުރިބާތައް ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އަދި ނޫސްވެރިންނާއި ނޫސްވެރިކަމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ބެހޭގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާ ކޮށްފައެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގެ މީޑިއާ ކައުންސިލާއި އިންޑިއާގެ ޕްރެސް ކައުންސިލް ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ބައްދަލުކޮށް، ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އިންޑިއާގެ ޕްރެސް ކައުންސިލަކީ އެ ގައުމުގެ ޕްރިންޓް މީޑިއާތަކުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތެވެ. އެ ކައުންސިލް އުފެދުނީ 1979 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އަދި ކައުންސިލް އެކުލެވިފައިވަނީ އެކި ދާއިރާތަކުގެ ތަޖުރިބާކާރު 28 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް