ކ. މާލެ
|
24 އޯގަސްޓް 2022 | ބުދަ 07:45
ޔުއެފާގެ އިދާރާ
ޔުއެފާގެ އިދާރާ
ޔުއެފާ
އެފްއެފްޕީ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިވާތީ ޔުއެފާއިން ކުލަބުތަކެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ
ޔުއެފާ އިން ވޮޗްލިސްޓުގައި ވަނީ 20 ކުލަބެއް ހިމަނާފައި، މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ 10 ކުލަބެއް

ފައިނޭންޝިއަލް ފެއާޕްލޭ (އެފްއެފްޕީ) ގަވާއިދާ ހިލާފުވެފައިވާތީ ޔުއެފާ އިން ކުލަބުތަކެއްގެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ބޭރުގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޔުއެފާ އިން އަންނަނީ 10 ކުލަބެއްގެ މައްސަލަ ބަލަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބާސެލޯނާ، ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ)، އާސެނަލް، އިންޓަ މިލާން، ރޯމާ އަދި ޔުވެންޓަސް ހިމެނޭ ކަމަށް އެ މީޑިއާގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން ޔުއެފާ އިން ވޮޗްލިސްޓުގައި ވަނީ 20 ކުލަބެއް ހިމަނާފައެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ 10 ކުލަބެއްގެ ކަމަށާއި، އެ ކުލަބުތަކުގެ މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ރިޕޯޓުގައި ވާ ގޮތުން ބާސެލޯނާ އާއި ޔުވެންޓަސް ވަނީ އެފްއެފްޕީއާ ބެހޭ ގޮތުން ޔުއެފާއާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ.

ބާސެލޯނާ، ޔުވެންޓަސްގެ އިތުރުން ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވެސް ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިވާތީ އެއް މައްސަލަ ވެސް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އެފްއެފްޕީއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ ޔޫރަޕިއަން ސުޕަ ލީގާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލަ އެއް ކަމަށް ރިޕޯޓުގައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެފްއެފްޕީގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިވާތީ ޕީއެސްޖީއަށް މާލީ ގޮތުން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާއިރު، ބާސެލޯނާ އަދި ޔުވެންޓަސް އަށް ޓްރާންސްފާ މާކެޓުގައި ބައިވެރިނުވެވޭ ގޮތަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ރިޕޯޓުގައިވެއެވެ.

ޓްރާންސްފާ މާކެޓުގައި ޕީއެސްޖީ، ބާސެލޯނާ އަދި އާސެނަލުން ވެސް ވަނީ ގިނަ ހޭދަތަކެއްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް