ކ. މާލެ
|
17 އޯގަސްޓް 2022 | ބުދަ 17:11
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
ރާއްޖެއެމްވީ
ޕޮލިޓެކްނިކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން
އަދިވެސް ބޭނުންވާ މަގުބޫލުކަމާއި އިޙްތިރާމް ޕޮލިޓެކްނިކް އަކަށް ނުލިބޭ: މިނިސްޓަރ
 
ޕޮލިޓެކްނިކްގައި ލައިބްރަރީ އެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
 
ޕޮލިޓެކްނިކް ޒަމާނީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ދަނީ ކުރަމުން

އަދިވެސް ބޭނުންވާ މަގުބޫލުކަމާއި އިހުތިރާމް ޕޮލިޓެކްނިކް އަކަށް ނުލިބޭ ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް އިންޓޭކްގެ އޮރިއެންޓޭޝަންގައި ބައިވެރިވެރިވި ދަރިވަރުންނާއި މުޙާތަބުކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވަނީ ޕޮލިޓެކްނިކް ޒަމާނީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަމާޒަކީ އާއްމުން ބަލައިގަންނަ ފެންވަރުގެ ބަޔަކު ޕޮލިޓެކްނިކް މެދުވެރިކޮށް އުފެއްދުން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރ ވަނީ ވޯލްޑްބޭންކުގެ އެހީގައި މިހާރު އާ ޚިދުމަތްތަކެއް ޕޮލިޓެކްނިކަށް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އިތުރަށް ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އާ ފެސިލިޓީ ތައް ޕޮލިޓެކްނިކްގައި ގާއިމްކުރުމުގެ މަޤްސަދަކީ އެތަނުން ދެވޭ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް ފުޅާކުރުމާއި، އެތަނާއި މެދު އާއްމުން ދެކޭ ގޮތް ބަދަލުކުރުން ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މިތަނުގައި ލެބެއްވެސް ގާއިމް ކުރާނަން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން އަންނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި ލިފްޓެއްވެސް ލާގޮތަށް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ގަސްތުކޮށް ނިންމާފައި ވާނީ. އަޅުގަނޑުމެން މިތަނުގައި އާ ފެސިލިޓީސް ގާއިމް ކުރަން ބޭނުން
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

ޕޮލިޓެކްނިކްގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ އިންޓޭކްގެ ދަރިވަރުންނާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ހާޝިމް ވަނީ ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރި ވެވަޑައިގެންފައެވެ. އެގޮތުން ޕޮލިޓެކްނިކުން ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަކީ މަސައްކަތުގެ އަޚުލާގު ރަނގަޅު ބަޔަކަށް ވުމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ އިލްތިމާޒްކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް